Anden och änden – 6

Värderingar

Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent?Genom att hålla sig till Ditt Ord.

vers 9, ur Ps 119:9-16

_____

Hur kan man som kristen – Guds barn och ständig lärjunge – bevara sitt liv rent?

Genom att ge utrymme för Anden!

Motsatsen är att begränsa, bedröva, vara upprorisk mot och till sist kväva Anden. Den motsatsens väg vandrar många kristna. Det är en självvald väg, om än i viss mån omedvetet implementerad. För världens värderingar har tillåtits smyga sig in, leda och ges status som odiskutabelt rätt och riktig.

I undervisning förnekas och undanhålls den konkreta skillnad mellan världens och Bibelns värderingar. Och i mycket av församlingsgemenskap och annan gemenskap förstärks effekten av världens värderingsgrunder.

Världens värderingar kväver Guds Ande och förbered för ändetidens antikristliga ande!  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *