Anden och änden – 7

Hjälparen för mening i ändens tid

Jag är en främling på jorden.

vers 19, ur Ps 119:17-24

_____

Verser som denna får mig, att reagera och kanske rygga tillbaka och inta försvarsställning med orden: “Hur världsfrånvänt skall man som kristen leva?”

När jag funderat en stund på frågan kommer orden till mig:  “Lev i världen, men inte av…”

De betyder, sök Guds vilja för ditt liv.

Jordelivet är inte livsmålet. Världens värden inte min strävan. Mitt hem är himmelen, gemenskapen med Fadern. Den får jag en föraning av då himmelriket föds inom mig.

Då blir jag inte utan mål för jordelivet – men lockas inte av det som tillhör världen, utan av att få vara – om möjligt – ett vittnesbörd om Guds kärlek och längtan till gemenskap med alla människor.

Anden hjälper oss och bruka oss!