Andens tilltal

Varning vs varning

Det finns varningar vs varningar. På samma sätt finns det löften vs löften. Detta är mina personliga tankar, men jag tror det kanske kan ge någon ett nytt perspektiv avs profetior och hur man kan tänka runt dem.

Innan vi reagerar på en profetia måste vi lyssna (eller läsa) till profetians avsikt. Är det en varning för vad som skall hända, eller vad som kan hända? Detta är ju en viktig skillnad.

Varnar Gud för något kommande och opåverkbart, eller varnar Gud för något som kan komma att inträffa “om…”. Alltså är det en varning för något vi måste förbereda oss inför, eller är det uppmaning till agerande för att undvika något?

Vi vet exemplevis att i Guds Ord, särskilt då gällande profetiorna om ändens tid, finns beskrivet redan fastställda, kommande skeenden. Dessa skeden kan vi inte ändra, de måste ske. Delar av dessa skeenden, börjar vi tydligt uppleva redan nu och vi  bör inse att vi lever i denna tidens slut. Vi kan inte ändra detta, bara accepter, anpassa oss och – om vi inte redan gjort det – lägga allt i Guds händer, Amen! 

Andra profetior måste vi se som varningar och uppmaningar till att förändra exempelvis vårt agerande. Detta kan avse något på det personliga planet, men också på ett geografiskt begränsat eller större kristet kollektivt plan. Vi varnas för att ignorera Guds och Jesu Ord. Det innebär välsignelse att följa Guds uppmaningar, men om vi handlar mot Hans vilja – gör andra val – innebär det att vi går fel och kan drabbas av konsekvenser av dessa val. Här måste vi också tänka på att även ett “icke-agerande”, när Gud sagt: “Gör så…”, innebär att val: Vi väljer icke-agerandets väg. 

Lyssna noga till alla nyanserna i profetiorna. Var inte för snabb att tro dig förstå och döma dem.