Andlig bindningen

En viktig hälsning

Johannes såg och hörde hur en ängel ropa:

“Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx.”

Och jag hörde en annan röst från himlen: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”

Upp 18:2–4


I dag har jag en djupt allvarlig hälsning att dela: “Beblanda dig inte med Babylon!”

“Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder,…” säger rösten som Johannes hör.

Jag böjde mina knän vid min böneplats och frågade Herren: “Hur är detta möjligt för kristna i västvärlden? Många har låtit sig berusas av ekonomins lockelser. Har handlat och satt sig själva i skulder ”upp över öronen”, lockade av ljuva ekonomiska löften och möjligheter – Babylons fälla!

Svaret jag fick var: “Bryt den Andliga binding med Babylon!”

Den ekonomiskt reella situation man i god tro försatt sig i kan oftast inte brytas. Det handlar ofta om lån i miljonklassen. Men låt inte detta bli din Babylonfälla!

Avsäg dig – i sann förkrosselse och bön inför Herren – ditt Andliga medborgarskap med världen – låt det också gälla ditt själsliga!

Överlämna dig i Herrens hand. Gör det var morgon, kväll och var stund under dagen. Lev i ständig bön om Herrens nåd och beskydd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *