Andlig livsglädje

Lärjungarna bad honom: “Rabbi, ät!” Men han sa: “Jag har mat att äta som ni inte känner till.” – “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.” – “Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans.”

ur Joh 4:31-36


Medan lärjungarna varit i Sykar och skaffat mat, har Jesus samtalat med kvinna vid stadens brunn. Möte med Jesus, förändrar hennes liv. Hon går in i staden, vittnar om sin upplevelse och leder folket till Jesus. Folket kommer samtidigt som lärjungarna kommer med mat.

“Nu kan du äta Jesus!”

Men Jesus svarar med en svepande handrörelse över folkskaran, medan Han säger till lärjungarna: “Lyft blicken och se…”

Berättelsen ovan, är läran om den på djupet livgivande glädje man kan erfara, när man på olika sätt får delta i arbetet för Guds rike.

Denna glädje kräver inte att jag gör allt. Det finns de som sår, de som vattnar, de som rensar… Ja, vägen kan var lång mellan sådd och skörd. Och vi kan alla finna en plats.