Anförtrodda

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” /Matt 28:19-20

Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.  /2 Kor 5:20

Det finns några som drar ett sträck i kristen historik, efter apostlarnas tid. Efter den tiden – menar man – går församlingen in i väntan och överlevnad – undrens tid är förbi. Men tiden för under och uppdrag är inte slut!

Undren har inte något ”bäst före” datum – de skall alltid följa dem som tror. Likaså är uppgiften alltid den samma.

Vi är Guds sändebud, vi är anförtrodda världens viktigaste uppdrag och budskap.

Anförtrodda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen