Änkas mynt – hjärtats förmögenhet

Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den… en fattig änka och lade i två små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: “Jag säger er sanningen: Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. 

/ur Mark 12:41-44

Vilken tröst och hopp berättelsen om änkans gåva ger. Det är inte mängden i förhållande till andra som räknas, utan i förhållande till vårt – oss.

Gud förväntar sig inte att du gör vad du inte kan, men förser dig att göra vad Han vill.

Du kanske sitter i fängelse, är fattig, sjuk, politiskt eller religiöst förföljd eller lever under andra omständigheter, som på olika sätt begränsar dig.

För Gud är du inte ställd åt sidan! För Gud är du alltid ett redskap – Du är Hans tjänare, på din plats. Det du gör där, är av samma värde som dens handlande som är helt fri.

Änkans mynta räknas inte i valuta – utan hjärta.