Anklagelser på marken

Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: “Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne.” Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken.

Joh 8:6-8


Vad var det egentligen Jesus skrev?

Det har gjorts många försök att förklara detta. Det har predikats och gjorts utlägg över orden – men inge vet.

Johannes, som troligen var med och såg, utelämnar orden. Men han poängterar att Jesus skrev och skrev ingen. Kanske var det inte orden som var budskapet till de närvarande, utan handlingen.

De skriftlärdas anklagelserna var inte riktade mot kvinnan, utan mot Jesus. Men de var inte mer värda än ord skrivna på marken. Strax skulle människor vandra fram över dem och de skulle försvinna för alltid. Som barnens lekfulla ritande på marken!

Varför förde då de skriftlärde fram kvinnan?

Jo, de ville snärja Jesus! För Jesus hade rätt och det brände i deras hjärtan!

Till sist handlar inte berättelsen enbart om skriftlärda, syndare och Jesus. Den handlar om oss. Om hur vi ofta hittar fel hos andra, för att stilla Hans ord, som bränner i våra egna hjärtan.