antikrist – Den Falska Kristus

 

Någon gång i början på 1990-talet, hade jag möjlighet att tillsammans med några andra, få komma in i ett mycket väl bevakat konstarkiv. Där fanns alla de gamla mästarna representerade: van Gogh, Zorn, Monet, da Vinci – de som målade så man såg vad det föreställde – men också de yngre, som Picasso och Dali m.fl.

Där fanns några av deras mer kända verk, men också – för mig – totalt okända. Att stå där, framför mästarnas ibland krakelerade oljor, var andäktigt… Även om vi visste, att detta bara var ett av statens arkiv för konstförfalskning.

De flesta tavlorna var äkta oljor och akvareller. De gamla oljornas krackeleringar var verkligen krackeleringar – men inte gamla. Ramarna var förgyllda, men ”efterbehandlade”, och hade på kort tid fått sin patina. Ja, alla var konstverk – strålande sådana – men falska, från första penseldraget till sista.

Ingen av oss, skulle någonsin, utan guidens hjälp, ens i fantasin anat att alla dessa tavlor var falska. Och även när vi som betraktare nu visste detta, var vi ändå hänförda och överrumplade över tavlornas skönhet! De hade för oss inga tecken på falskhet.

***

När vi talar om antikrist gör vi ofta det antagandet att han kommer att vara Kristi motsats. Då Kristus avspeglar Gud, förväntar vi oss att antikrist kommer att avspegla satan. Då Kristus talar om att Han är världens frälsare, förväntar vi oss att antikrist kommer med krig, sjukdom och bedrövelse. Men låt oss göra ett tankeexperiment, utifrån det jag berättade inledningsvis.

Att vara ”anti”, tänker vi ofta är att vara mot något. Men anti kan också förstås som ”istället för”. Om vi då tänker att antikrist inte är emot tanken på ”en Kristus”, i egenskap av ”smord konung”, kan vi förstå det så att antikrist är den som kommer som en falsk Kristus. Jämför Jesus Kristus vs Anti Kristus och vidare Jesus Den Smorde vs Anti Den Smorde.

När du funderat lite på detta, kommer du snart fram till att vi istället för att tänka på antikrist, som motståndaren till ”utmärkelsen” Kristus, kanske bör tänka på honom som den som falskeligen vill föreställa Kristus, dvs Den Falske Kristus.

När han kommer – Den Falske – är jag övertygad om att han inte kommer för att avslöja sig själv som satans Kristus – omedelbart. Han kommer för att lura mänskligheten att han är Kristus. Troligtvis kommer han inte heller själv behöva utnämna sig till Kristus, han kommer villigt att motta världens hyllning och inte motsätta sig världens behov av en frälsare – den dag han träder fram.

Mer om detta kommer i nästa del: antikrist – DIPLOMATEN

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

5 reaktioner till “antikrist – Den Falska Kristus”

 1. Ännu en utsaga om skall vi kalla det för ett Antikristligt System.

  Jesu Kristi sanna Församling ser i praktik och princip ut som en Orkester med EN DIRRIGENT och med de OLIKA INSTRUMENTEN.

  Där är DIRRIGENTEN DEN HELIGE ANDE och INSTRUMENTEN de olika ANDLIGA GÅVORNA HOS FÖRSAMLINGSMEDLEMMARNA.

  Nu har man tagit bort DEN HELIGE ANDE SOM DIRRIGENT och satt ett INSTRUMEN(Pastor) i dess ställe och,
  då ser det ut så här –

  https://www.youtube.com/watch?v=eGMX24l–Ac

  SPINDELN är DEN ONDE SJÄLV.

  FJÄRILARNA är DE LOKALA KRISTNA FÖRSAMLINGARNA.

  SPINDELNÄTET är DE MÄNSKLIGA ORGANISATIONERNA OCH ORGANISERADE FORMERNA AV SÅ KALLADE KRISTENDOM.

  Man kan inte bygga Guds och Himlarna Rike(Församlingen) med den MÄNSKLIGA MÄNNISKANS VISHET SOM TILLHÖR DE ONDA ANDARNA.

  Arne Strand.

 2. Jag anknyter till min Utsaga om Antikrist och Antikrister.
  Märk då väl att Antikristerna/Laglöshetens Människor i MATT.Kap.7., versarna 21-23 inte visste att de var avfällingar.

  Hur blir man en Antikrist(Laglöshetens Människa).
  Jag citerar –

  för att
  bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke
  gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.
  11. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de
  sätta tro till lögnen,
  12. för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro
  till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

  FRÅN –
  http://runeberg.org/bibeln/53_02.html

  Kommentarer –
  De kompromissade alltså-de gjorde sig till Självbedragna Hycklare.

  “Man måste vara fullständigt ärlig och uppriktig inför Gud,
  och,
  man måste vara fullständigt ärlig och uppriktig inför sig själv,
  båda dessa saker inom sig själv och skicka sig därefter vad det än kostar ty,
  eljest bedrager man sig själv och Gud sänder över en villfarelsens makt -osv.

  Då ser det ut på följande sätt – En Antikrists/Laglöshetens Människas bekännelse –

  http://www.tidenstecken.se/profmangs.htm

  Ja -som skrivet är -” Många är Kallade men få Utvalda “!.

  Arne Strand.

 3. Enligt mitt förmenande så är termen Antikrist och Antikrister inte förstådda på rätt sätt.

  Termerna tillhör NYA TESTAMENTET ock Kristi Lokalförsamling och,
  har inget att göra med Världen i och för sig.

  Det Heter ju att-
  ” Den själiska Människans Vishet tillhör de onda Andarna” !
  Så alla människor som inte har Jesu Kristi Ande hör alltså inte Honom eller Hans Gud och Fader till.

  Så till skriften – 1a Joh.brev,1a kap versarna –

  18. Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en
  antikrist skall komma, och redan hava många antikrister
  uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
  19. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de
  hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle
  bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

  Kommentarer – detta handlar inte om Profan Världslig tid utan Andlig-Profetisk.
  Antikristerna hade utgått/uppstått från Kristi Lokalförsamling.

  Dessa Antikrister finns nämnda som – AVFALLET – i –
  Paulus’ andra brev till tessalonikerna, 2 Kapitlet.
  Innan Kristus kommer, skall först
  »Laglöshetens människa» uppträda, men
  ännu till en tid hålles denne tillbaka.
  Paulus förmanar tessalonikerna till
  ståndaktighet.

  3. Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste
  avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man,
  hava trätt fram,
  4. vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt
  som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och
  föregiver sig vara Gud.
  ( Den så kallade KNUTBYPASTORN är här ett Exempel ).

  GUDS TEMPEL ÄR KRISTI LOKALFÖRSAMLING.
  Paulus’ första brev till korintierna, 3 Kapitlet

  16. Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i
  eder?
  17. Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom;
  ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I.

  Vad är då en ANTIKRIST FÖR NÅGON ?

  Evangelium enligt Matteus, 7 Kapitlet

  21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
  ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
  22. Många skola på ‘den dagen'[1] säga till mig: ‘Herre, Herre,
  hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit
  ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’
  23. Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån
  bort ifrån mig, I ogärningsmän.

  Kommentarer – OGÄRNINGSMÄN har “LAGLÖSA MÄN” i Grundtexten.

  VAD ÄR DÅ LAGLÖSHETEN I NYA TESTAMENTET FÖR NÅGOT ?

  JO –

  21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
  ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

  -DET ÄR FADERNS VILJA/GUDS VILJA.

  Dessa Laglöshetens människor ovan Var Andedöpta och hade Andliga Nådegåvor såsom –
  Profetians-Kraftgärningarnas och Trons speciella Nådegåva och,
  JESUS sade ingenting emot dessas utövande av dessa Nådegåvor men,

  “DE GJORDE INTE GUDS VILJA FASTÄN DE VAR I HERREN JESU KRISTI TJÄNST” !.

  De fattade sin beslut i tjänsten – EFTER KÖTTET – som det Heter alltså,
  “enligt den Själiska Människans Vishet som Tillhör de Onda Andarna”!

  När man substituerar GUDS VILJA med det Mänskligt Goda,
  så är detta något ONT i Guds Ögon,
  man bär inte KORSET i JESU KRISTI EFTERFÖLJD,
  man LEVER INTE AV KORSET som det Heter.

  Den Andliga Nådegåva som heter – GÅVAN ATT SKILJA MELLAN ANDAR – är av Nöden.

  Antikristendomen ser alltså ut som den riktiga men den gör inte GUDS VILJA.

  Antikrist och Antikrister kan alltså vara EN KRISTEN LEDARE(Pastor eller Äldste) och Så kallade Församlingsmedlemmar.

  I KORTHET OCH ENLIGT MITT FÖRMENANDE.

  Arne Strand.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *