Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst – 1

Beredskapstid

När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser, det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna.

Mark 13:7–8


Säkert har du både läst och hört orden många gånger. Du har ett förhållande till dem, där du menar att du inte kommer att få uppleva detta, eller tvärtom kommer göra det.

Förståelsen om och när ett uppryckande sker, med avseende på Antikrists kommande och Jesus återkomst, varierar med stort, liksom vad tiden “vedermödan” omfattar. Tankeoredan avseende vedermödans tidslängd och innehåll, gör att vi ibland talar förbi varandra. Vi lyssnar och uttrycker oss dåligt, detta skapar aggreisva diskussioner, där vi istället ödmjukt och kärleksfullt borde varna och uppmana…

Vi går mot änden, en svår tid, särskilt om vi låter oss fångas av världen och samtidigt slumra i tron att Gud löser allt. Tron på ett uppryckande, före Antikrists, är tveklöst en ytterst farlig – om den visar sig fel.

Under huvudrubriken ovan (inte i direkt följd) kommer jag berätta personligt – med min ofullkomlighet och brist – hur jag uppfattar Guds ord.

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *