Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst – 2

Inte dag och klockslag!

Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Matt 24:36


Innan du ev hoppar över att läsa dessa inläggen, vill jag be dig läsa just detta. Jag utgår från versen ovan, grunden till mångas ointresse och oförståelse av det huvudrubrik belyser?

Detta kan uttryckas med: “Varför bry sig? Jesus har sagt att vi inget kan vet?” Man duckar bakom tolkning av Jesus ord. “Vi skall inte forska i detta!” Man uppfattar orden varnande.

Oavsett din förklaring, behöver du läsa följande!

Matt 24:36 avser inte huvudrubriken. Före citatet, säger Jesus: “Himmel och jord ska förgå…” Bland inte tidsbegreppen! Rubrikens skeden och “jorden undergång”, är olika händelser. På Biblisk grund kan jag säga: Det skiljer tusen år dem emellan!

Det är tidsgissning Jesus motsätter sig. “Dagen och klockslaget vet enbart Fadern!” Även om, det vore rubriken Jesus talade om, skall vi förstå att exakta tid punkt vet ingen – men med tidsskedet är det annorlunda. Han säger: “På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, (tidstecknen) att han är nära och står för dörren (Hans återkomst är just förestående).”

Vi skall få se tecken och uppleva en tid som innebär stor andlig förvillelse, fysiska umbäranden.

Vi måste vara beredda!

Forst. följer!