Antikrist, uppryckandet & Jesu återkomst –4

Varför tala om ändens tid? (2:2)

“….vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er.

“…vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?” Då började Jesus tala till dem: “Se till att ingen bedrar er.

“… vad blir tecknet när det ska hända?” Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda.

Matt 24:3–4, Mar 13:4–5, Luk 21:7–8


Tre text ställen, med nästan ordagrant samma formulering – varför denna upprepning? Jo Jesus betonar det och jag vill för det vidare, vikten av att se, förstå och att vara beredda.

“Se till…”

Dessa ord är aktiverande, de intalar inte till passivitet i frågan om ändens tid. Men det är likväl inte en uppmaning att sök och påvisa “tecken”, för att kittla spänningsnerver och själv komma i blickfånget som “vaken”. Låt oss inte går vilse här!

Det är frågan om andliga överlevnad! Nu skall allt ställ upp och ner, med ytterst förfinad vältalighet, propagandas alla till buds stående medel och den bluffade massans sömniga medlöperi. Nu kommer vi – som Guds barn – att pekas ut som samhällets avskum och samhällsbyggets fara.

Det är allvar! Vi ser förvillelsens inträngande. Ännu inte fullkomligt öppet, men desto mer förföriskt.

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *