Antikrist, uppryckandet och Jesu återkomst – 6

Vedermödan och Antikrist (2:2)

Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer.

 ur Dan 9:26-27


Ordet vedermöda använde ofta, men ges ingen exakt betydelse i Guds Ord.

Antikrists framträdande beskrivs ibland som synonymt med vedermödan, enligt texten ovan omfattar hans tid 7 år – en Biblisk vecka. Förbundet innebären troligen en temporär lösning på konflikten i Mellanöstern. I början upplevs detta positivt.

Men efter halva tiden rivs delar av förbundet  upp – slakt och matoffer förbjuds. En svår tid för alla som vägrar accepterar “honom” som gud följer. Han kommer befalla att få tillbedjan och att få sitta på tronen i Guds Hus – templet.

Hel Antikrists period kan kallas vedermödan, med det blir ingen verklig vedermöda fören efter halva tiden, första tiden blir en tid av fruktansvärd förblindelse, förförelse och förvillelse. Antikrist kommer då framställas som frälsaren.

Veckor, som tals om i Dan 9, anses av flertalet bibelkännare betyda perioder om sju Bibliska år. Jmf Dan 9:27 med 12:11. 

Sker då uppryckandet före, mitt i, eller efter vedermödan ? Det beror på vilken tidsaspekt man avser med ordet.

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *