Antikrist, uppryckandet och Jesu återkomst – 7

Antikrist och uppryckandet

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder… Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som… sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

2 Tess 2:1-4


Jag tror tveklöst att texten ovan handlar om uppryckandet: … vi ska samlas hos Honom. (Jmf Joh 14:3)

Tydligen har tessalonikerna ställts inför påståendet att de missat uppryckandet – blivit kvarlämnade. Men Paulus förklarar att så inte är fallet. Något specifikt måste hända innan: Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram… därefter förklarar han vem laglöshetens människa är. Det är han som sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Paulus skriver inte i klartext huruvida tessalonikerna skall vara kvar och se laglöshetens människa sätta sig i templet och säga sig vara Gud. Men vi vet att den som gör så är Antikrist. Och Antikrist framträdande – förklarar Paulus – måste de bevittna, innan de “samlas hos Honom”.


Se upp – förstå att vara beredda att avfärda honom!


Det påstås att församlingen rycks upp före Antikrists ankomst. Detta stycke skriver Paulus till församlingen i Tessaloniki – till oss – som är frälsta. Han gör inga åtskillnad mellan församlingen och judarna – avseende detta..

Forts. följer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *