antikrist – UPPRYCKANDET

Jag vill från början, förklara hur jag ser på uppryckandet. Dels slipper du fundera över var jag står i frågan och dels kommer du förstå varför jag menar att förståelsen av vem antikrist är, är superviktig.

Diskussionen om när uppryckandet skall ske, har funnits långt tidigare än många vill framhålla. Några menar att det var J N Darby (1800-1882, aktiv i Plymouthbröderna) som formade bilden att uppryckandet skulle ske innan antikrist gjorde entré. Men sanningen är – enligt de som forskat i frågan – att diskussionerna om hur Guds Ord skall förstås i detta, har böljat fram och åter under nästan hela kristendomens historia.

De två ytterligheterna i resonemanget är att uppryckandet skall ske:

 • Före antikrists tid och vedermödan.

 • I samband med Jesu återkomst till jorden.

Kontentan blir att den första gruppen menar att vi skall – som Guds barn – ryckas upp till himmelen och vara där tills vedermödan är över och aldrig möta antikrist. Enligt den andra, kommer vi att vara kvar på jorden under hela vedermödan och ryckas upp för att möta – ansluta oss till Honom – då Han är på väg tillbaka – vid Hans återkomst.

Min personliga tro, avs detta, är att båda sidor har delvis rätt – och delvis fel. Jag tror inte detta, för att vara ”lagom” och undvika att stöta mig med någon. Jag tror så för att jag uppfattar att Guds Ord beskriver det så. Kanske blir jag ensam i detta och får motstånd från båda hållen – må så vara! Men min tro är – utan att göra långa utläggningar om varför, i detta sammanhang – att vi skall vara kvar här när antikrist träder fram. Men vi skall inte vara med i slutet av vedermödan, utan ryckas bort från den, när striden mellan Gud och satan tar sig uttryck i att Gud utgjuter sin vrede över världen.

Just på grund av detta – att jag tror vi alla kommer att vara kvar då antikrist träder fram – menar jag, att det är oerhört viktigt att vi redan nu, försöker skaffa oss en aning om hur han kan komma att vara och verka. Låt oss inte låsa fast oss för mycket i exakta detaljer, men låt oss ändå söka så mycket förståelse, att vi förmår genomskåda honom, när han gör sin entré. För han kommer inte med treudd i handen. Inte med horn i pannan, fräsande av svartaste ondska. De gamla monsterlika kyrkomålningarna av satan kommer på intet sätt att vara applicerbara på antikrist den dag du första gången ser honom i TV-rutan, eller via annat media. Därför måste vi redan nu göra oss beredda…

Not: Jag vill inte att du skall känna oro inför det jag skriver! Frågor och kommentarer kan du skriva under “Lämna kommentar”, eller skicka som e-post till mig. Min adress hittar du i menyn “Om”, ovan.

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

4 reaktioner till “antikrist – UPPRYCKANDET”

 1. UPPRYCKANDET.

  2 a Mos.kap.33 versarna

  18. Då sade han: »Låt mig alltså se din härlighet.»
  19. Han svarade: »Jag skall låta all min skönhet gå förbi dig där du
  står, och jag skall utropa namnet ‘HERREN’ inför dig; jag skall
  vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och skall förbarma
  mig över den jag vill förbarma mig över.
  >2 Mos. 34,6. Rom. 9,15.
  20. Ytterligare sade han: »Mitt ansikte kan du dock icke få se, ty
  ingen människa kan se mig och leva.»

  Kommentar –

  20. Ytterligare sade han: »Mitt ansikte kan du dock icke få se, ty
  ingen människa kan se mig och leva.

  Paulus Brev 2 Kor.Kap.12 versarna –

  1. Jag måste ytterligare berömma mig. Väl är sådant icke eljest
  nyttigt, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser, som
  hava beskärts mig av Herren.
  2. Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan
  blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i
  kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet
  jag icke, Gud allena vet det.
  3. Ja, jag vet om denne man, att han — huruvida det nu var i
  kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet
  jag icke, Gud allena vet det —
  4. jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick
  höra outsägliga ord, sådana som det icke är lovligt för en
  människa att uttala

  Kommentar – Man försvinner inte från Jorden vid Uppryckandet !

  Matt.Kap.24 versarna –

  23. Om någon då säger till eder: ‘Se här är Messias’, eller: ‘Där är
  han’, så tron det icke.
  24. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå,
  så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och
  under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
  25. Jag har nu sagt eder det förut.
  26. Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån
  icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke.
  27. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till
  väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. —
  28. Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.

  Kommentar –
  28. Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.
  Grundtexten säger – DÄR DEN FALLNA KROPPEN ÄR – !

  Dan.Kap.10 versarna –

  8. Så blev jag allena kvar, och när jag såg den stora synen,

  förgick all min kraft; färgen vek bort ifrån mitt ansikte, så
  att det blev dödsblekt, och jag hade ingen kraft mer kvar.

  8. Så blev jag allena kvar, och när jag såg den stora synen,
  förgick all min kraft; färgen vek bort ifrån mitt ansikte, så
  att det blev dödsblekt, och jag hade ingen kraft mer kvar.
  Vidare –
  15. Under det han så talade till mig, böjde jag mitt ansikte mot
  jorden och var stum.
  16. Men se, han som var lik en människa rörde vid mina läppar. Då
  upplät jag min mun och talade och sade till honom som stod
  framför mig: »Min herre, vid den syn jag såg har jag känt mig
  gripen av vånda, och jag har ingen kraft mer kvar.
  17. Huru skulle också min herres tjänare, en sådan som jag, kunna
  tala med en sådan som min herre är? Jag har nu ingen kraft mer i
  mig och förmår icke mer att andas.»

  Så ser alltså tillkommelsen ut.
  När Guds Kraft/HERRENS HAND kommer över en Människa så faller denna till marken såsom Död.
  Johannes UPPENBARELSE kap.1. vers –

  17. När jag såg honom, föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag
  varit död.

  Detta har ingenting med Antikrist att göra-

  Arne Strand.

 2. Ja du Bertil. Jag måste säga att frågan är ganska öppen från min sida. Det enda håll det är något mer stängt åt är post-trib. Jag minns att jag ganska tydligt fick en del tankegångar i samband med att jag studerade frågan uppryckandet lite mer ingående för flera år sen. Jag är tyvärr sådan att jag ofta låter det bli på oskrivna blad. Jag sparar inte allt och kommer därför just nu inte ihåg exakt varför det absolut inte kunde bli post-trib som skulle vara mest troligt. Nej, det blev tydligt minst troligt!

  På något vis var det så uppenbart så att jag helt la ner allt funderande kring just den varianten.

  Kvar blev uppryckande när som helst, eller, en bit in någonstans i den förmodligen kommande falska fredsprocessen, men dock före den allra sista vredesdomens tid!

  Sen har jag fått insikten om att det får bli när det blir, men givetvis bör vi förstå att antikrist inte träder fram med sitt rätta jag som du också säger utan denne kommer att framträda med skenet av den allra trevligaste och mest fredsälskande av alla ljusets änglar. Det bör vi alla förstå!
  Vi bör också helt klart vara helgarderade i frågan anser jag, både redo för flytt men också för fruktansvärt hårda tider, då är vi bäst förberedda!

  Mvh/Leif…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *