Antikrists märke – del 4 av 4

Dess djupaste innebörd

Nu kommer jag tillbaka dit där jag började: Parallellen till Antikrists märke i den tidiga Bibliska historien. Antikrists märke har ett Biblisk original som föregångare – ganska exakt  – men med en helt motsatt innebörd. 

För att någorlunda förstå Djävulen och hans agerande, måste vi förstå honom som den ofullkomlige han är.

Han äger inte något av det som gör Gud, till Gud och Herre. Han drivs i grunden av avundsjuka och girighet. Han förmår inte skapa eller göra något nytt, vilket tvingar honom bli en tjuv, förfalskare och imitatör. Djävulen försöker bygga ett rike på lögner – i motsats till Gud, som bygger på sanning.

Antikrist blir en form av klimax på hans bygge. Genom Antikrist kommer han försöka befästa sig som mänsklighetens räddare. Gud sände Jesus Kristus för att rädda människan. Djävulen kopierar detta och sänder Antikrist för att falskeligen ”rädda” mänskligheten, men med avsikten att fullkomligt fördärva Guds skapelse.

Märket har Djävulen kopierat från 2 Mos 13:1-16.

”Det ska vara som ett tecken för dig på din hand och som en påminnelse på din panna…” vers 9

”Detta ska vara som ett tecken på din hand och en påminnelse på din panna, eftersom Herren med stark hand förde oss ut ur Egypten.” vers 16

Här har vi ett första Guds förordnande om märke på handen och pannan. Detta märke skulle Israeliterna bära på en bestämd tid år efter år som en påminnelse om att Gud räddat dem från egyptierna.

Men även från 5 Mos 6:4-8 har Djävulen kopierat innebörden:

  

Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna.” 

Här tillförs märket ytterligare betydelser:

 

  • Det blir en påminnelse om att älska Herren. 
  • Men också en påminnelse om ”…dessa ord…” –  vilket i sammanhanget är Guds bud, lagen. 

Märket manifesterar här Herren och lagen.

Vi kan, genom dessa två gamla Bibelställen, se märkets innebörd:

  • Bäraren manifesterar Herren som räddare.
  • Bäraren manifesterar Herren som Herre – målet för bärarens tillbedjan.
  • Bäraren manifesterar att Herrens lag, är bärarens lag.

Vi kan därmed direkt översätta detta till vad Antikrists märke innebär:

  • Bäraren manifesterar Djävulen som räddare.
  • Bäraren manifesterar Djävulen som herre – målet för bärarens tillbedjan.
  • Bäraren manifesterar att Djävulens lag, är bärarens lag.

Märket manifesterar – för att göra en kort resumé – att Djävulen/Antikrist är den högste auktoriteten, i bärarens liv. Inte konstigt att straffet för detta varar i tidsåldrars tidsåldrar.