Antikrists märke – del 1 av 4

Inledning

I många hundra år har vi människor funderat över Antikrists märke – kanske ända sedan Johannes fick sin uppenbarelse, för nästan två tusen år sedan. Vi har med skräck, fascination och respekt, sökt hitta förklaringar till märket, i samklang med var generations situation. Men tänk om vi kan se svar på frågor bakom oss, historiskt…? Jag tänker ta dig med tretusen trehundra år tillbaka i tiden och peka på en märklig parallellberättelse, till Uppenbarelsebokens märke – där märket var en realitet – på handen och pannan… 

Men innan jag tar dig med till denna parallellberättelse, vill jag först nämna att vi ofta blandar samman olika frågeställningar runt märket och kanske ger den minst viktiga, störst utrymme. Frågorna runt Antikrists märke går att dela in i  tre grupper. Men för att inte tröttas i vår iver till förståelse och tappa fokus på den viktigaste aspekten, behöver vi skilja dem åt.

Den text som oftast ligger till grund för samtal om märket är texten i Upp 13: 16-18.

Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

Men skall vi förstå vidden av märket och dess allvar, gäller det att läsa hela kapitel 13 men också Upp 14:9-12. När vi gjort det, kan vi dela in talet om märket i tre punkter.

  • Märkets innebörd
  • Märkets funktion
  • Märkets utformning

Det absolut allvarligaste är märkets innebörd, parallellberättelsen – som jag kommer till senare – blir här oerhört viktig för vår förståelse. Därefter följer märkets funktionen och sist dess utformningen.

I nästa del av Antikrists märke kommer jag beröra det som ofta ges mest utrymme i samtalen om märket, men som är minst viktigt – dess utformning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *