Antikrists märke – del 2 av 4

Utformning

Jag är personligen helt övertygad om att märkets utformning – hur det ser ut – är av underordnad betydelse. Men märket kommer inte att vara lika för alla. Det kommer finnas i tre unika varianter! 

När vi läser texten i Upp 14:17 ser vi att texten där förklarar att det vi allmänt kallar ”märket”, egentligen är tre olikt utformade symboler.

”så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.”

Här finns något viktigt att peka på. Vissa översättningar sätter ett komma eller tom ett kolon mellan ”…märket: namnet eller talet”, se också ovan. Men grundtexten har ett ē (= eller) mellan alla tre orden. För att handla och köpa behövs alltså någon av dessa tre ”symboler”:

  • Märke – charagma
  • Namn – onoma
  • Tal     – arithmas

Det som ofta lockar oss till diskussioner, är förståelsen av talet. Den delen lämnar jag utan kommentar, då den lätt leder till spekulationer om vem som har ett sådant talvärde. Jag villa bara påpeka att det rör sig ganska uppenbart om en varelses namns tal – inte en teknik eller en organisation – utan om en fysiskt unik individ – vilddjuret.

Däremot vill jag stanna vid ordet märke. Grundtextens ord är ”charagma”, ett ord som ganska tydligt pekar mot att märket – rent fysiskt – är skapat genom påverkan av en yta. Outplånligt: inbränt, inskuret, instansat, inpräntat… Jämför det outplånliga, avs märket, med ängelns rop i Upp 14:11:

”Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn.”

Skall man då tolka detta så att denna eviga plåga bara drabbar dem som tagit emot märket – i from av charagma? Nej, alla dessa tre symboler manifesterar tillbedjan av vilddjuret och det är just det som utlöser det eviga straffet.

Att låta sig märkas med tecken som visar på beundran för vilddjuret, är att göra ett outplånligt val.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *