Är passet klart?

Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.


Rom 8:18


Som Guds barn är vi inte lovade några frihetsprivilegier, på så vis att vi skulle stå utanför, bortom eller ovanför det som vanligtvis drabbar alla människor i form av prövosamma lidande. Pauls skriver om “denna tidens lidande” och utmålar inte våra liv som några undantag. På samma sätt som andra drabbas, drabbas också vi.

Idag är världen onekligen i gungning, på flera sätt – om detta behöver jag inte orda! Och egentligen behövde jag väl inte orda om vårt hopp heller – men jag gör det ändå.

Vårt hopp är oantastligt, då det inte bygger på denna världen, utan på Honom, den fasta klippan. Vi vet att Han skall komma åter. Och vi vet att även om vi innan dess får utstå lidande, ja om än till döds, är ändå döden bara en passage till Guds rike. En passage, där Guds nåd är vårt pass.