Ära Jesus!

Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.

Joh 5:23


Här ser vi åter frågan som är en “vattendelare” mellan kristen tro och annan religion. I centrum står Jesus Kristus. Som vi förhåller oss till Jesus, förhåller vi oss till Gud. Att förkasta Jesus – Guds väg – är att förkasta Hans erbjudande om försoning.

Betyder det att vi skall fördöma människor av annan religion? Nej och åter nej!

Men vi får inte, av något skäl, ljuga för någon med en annan tro, genom att försumma eller undanhålla dem kunskapen om vad Jesus Kristus säger:

Ingen kommer till Fadern utom genom mig!” (Joh 14:6)

Detta är lätta att ta till sig när vi talar om islam, hinduism, new age osv. Men tar vi det till oss när det gäller judendomen? Blundar vi inte för evangeliums ansvar också inför dem och gömmer oss bakom ord som: De är ju Guds folk!

Jag vill här understryka att jag av hjärtat stöder judarna och israel – Guds folk och Guds land! Men den ortodoxa judendomen förnekar Jesus, med större iver än ex islam. Dock är islams förhållande till Jesus mycket falskt, bedrägligt och lömskt !

Jesus skall äras på samma sätt som Gud.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *