Arbete och lön

Så ska de sista bli de första och de första bli de sista.

 vers16, ur Matt 20:8-16

____

Hur blir vår lön? Skall jag känna missmod och må dåligt, då jag tycker mig gjort så lite för Jesus?

Guds värdemätare är av annat slag än världens. Sanningen är, att det inte är antal arbetade timmar – det mätbara – som räknas, utan möjlighet och villighet.

Kanske får inte världsevangelisten den största lönen. Kanske får han eller hon samma lön som mamman eller pappan i den socialt sämst lottade familjen, som dagligen – i bön och handling – gör allt för att föra sin barn till Kristus.