Åter till Ordet

Världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.

/Jesus Kristus


Ordet läsare och begreppet läseri var nästan ett skällsord för 150 år sedan. Då drog väckelsen fram över Sverige och räddade – bokstavligen – tusenden.

Fienden var (stundtals) Kyrkan med konventikelplakat och djävulens lockelser med sprit, alkoholism och alla dess följder.

Men samlingar i läsargrupper gav näring, som drev väckelsen vidare. Guds Ord var bränsle. Självklart var Ande styrande, bön, vittnesbörd och predikan naturliga inslag, men läsandet födde tro, kunskap och försvar.

Var är och vad gör fienden idag?

Jag vill påstå att han är intensivare än någonsin via: “tidsbrist”, media, andra religioner, smygande och dold ockultism…Listan kan göras långa!

Var är kunskap och försvar mot detta?

Hur vet vi säkert att det bara finns en väg till Gud? Att Allah och Gud inte är en och samma? Att något är rätt och något annat fel?

Kultur och normer förljuger Ordets budskap – sanningen. Sömniga predikningar stryker medhårs, för att inte stöta och störa…

Det finns bara ett sätt att avgöra, att få ett försvar mot kvävande påverkan:

Läs, göd och bearbeta Gud Orde – med tid, eftertanke och tacksamhet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *