Att återspegla Gud

Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Det står ju skrivet: För er skull hånas Guds namn bland hedningarna.

Rom 2: 21-24

Reflekterar mitt liv Gud? Jag måste våga ställa till mig själv den frågan! Agerar jag på ett sätt som får människor att vilja närma sig Gud, eller får mitt liv människor att förringa den kristna tron och där igenom Gud.

Jag har ett ansvar, vi har alla ett ansvar. 

Vår liv vittnar starkare än vår ord, om vad kristen tro innebär.