Att bära frukt

Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 

Joh 15: 1-4

Att bära frukt, hur går det till, är det något vi måste anstränga oss att göra?

Jesus förklarar att det finns två förutsättningar för detta:

  • Vi måste vara rena!
  • Vi måste förbli i Honom!

Jesus säger: Ni är redan rena, i kraft mig. För att ni sedan skall kunna bära frukt, måste ni förbli i mig.

Detta är hemligheten: Att förbli i Honom. Hålla oss nära Honom. Frukten kommer då från Jesus, via oss. Det är inte vi som producerar den, vi är bara grenar, bärare.

Oroas du av dessa ord, om att bära frukta? Håll dig nära Jesus, lyssna till Honom. Låt Honom föda frukt – genom dig.