Att födas på nytt

“Hur kan en människa födas på nytt?”

“Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.”

Ur Joh 3: 3-13

Dessa ord är hämtade ur Jesu samtal med Nikodemus. Jesus har just berättat att männiksan måste födas på nytt.

Att födas på nytt betyder inte att modelleras om, det betyder att ett nytt liv föds. Det börjar inte med ett förändrat tankesätt, som påverkar handlandet. Det börjar med något verkligt nytt. Detta nya påverkar tanken, som påverkar handlandet… Men allt börjar med att nytt liv föds.

Detta ville Nikodemus förstå: “Hur går det till?”

Det är nog många av som skulle villja kunna förklar det. Men ingen kan det fullt ur. Vi måste acceptera Jesu ord och varning: “Ingen har stigit upp…”. Det som sker är ett oförklarligt mirakel.

Ingen kan i egen kraft stiga upp till himlen. Vare sig gärningar eller tankemässiga övningar – så lär ju många religioner – kan föra oss närmare Gud!

Enbart Guds Anden, då vi tror på Jesu nåd, kan föda ett nytt liv, som öppnar vägen till himlen.