Att födas – på nytt

Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Jesus svarar: “Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.”

ur Joh 3:4-6


Att bli född på nytt är ingen prestation. Det går inte att utforma en plan för “när, var, hur” det skall ske. Vi föder oss nämligen inte själv.

Vi kan förhindra på-nytt födelsen, men inte förfärdiga oss för den. Processen ligger reserverad, vi kan bara öppnas oss för att ta emot den.

Det är som vattnet vi dricker… Vi kan inte skapa det. Vår del är att dricka det, att öppna vår mun. Sedan fyller vattnet oss och utför sin renande och livgivande process i oss. För det fodras bara att vi tar emot.

Vad som händer i frälsningsstunden, är att vi på liknande sätt öppnar vårt hjärta och bjuder in Jesus.

För många verkar detta alltför enkelt, men det är så enkelt! Vi kan inte föda oss själva, bara låta undret ske.

Det räcker med hjärtats enkla ord: Jag vill tro på dig Jesus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *