…att hålla fast!

Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

Matt 24:4-7

Internet – en ny väg, för nya vägar.

Så skulle man kunna beskriva denna fullkomliga revolution som skett inom området bedrägeri och rykten. På många områden har internet accelererat förförelsen till en aldrig tidigare skådad nivå. Det är billigt, snabbt, gränslöst och regellöst…

Problemet

Reklam påtvingas oss!

Reklam för sådant vi som kristna inte skall befatta oss med. Här gäller det för kristna hemsidesägare att se upp. Pengar – för det är det, det handlar om när man ser reklam på en hemsida/blogg – kan aldrig försvara att man bidrar till förförelse.

Politisk korrekthet påtvingas oss!

Gudsfrånvända åsikter, som genererats av ett sekulärt samhälle.

Möjligheter erbjuds!

Vi kan enkelt söka, för att läsa och se – även sådant vi inte skall befatta oss med. Bibelfrånvänd etik och moral förklaras som ett naturligt sätt att leva. Medan Bibelns ord förklaras som ”hämmande”.

Nya vägar förkunnas!

Mixer av religioner förevisas, där Jesus ibland kan få vara en förenande del av konfekten för att locka. Men Han tonas ner och görs konturlös, för att inte Hans ord skall störa då Han säger:
”Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd.” (Matt 10:34.)
Jesus är ingen religiös diplomat!

Förförelsen

Den smorde konungen, räddaren, befriaren…

Genom internet förkunnas om ”frihet”. Genom reklamlöften, politisk korrekthet, öppnandet för nästan all form av utlevnad, nya religioner…

I allt detta finner vi en Messias – Satans Messias!

Bevarandet

Hur försvarar vi oss?

Jag vill inte vara negativa. Men vill ändå påminna om hur det var före internets tid (inte före pandemins…).

När jag kom till tro (1969) hade vi två möten på söndagar (förmiddagsmöte och kvällsmöte). Vi hade ett möte på onsdagar och bönemöte på lördagar. Dessutom hade vi körövningar, barnverksamheter och olika evangelisations aktiviteter, då vi bokstavligt gick ut, mm… Allt detta byggde upp, gav kunskap och stärkte förvaret mot världen. Nu behöver detta försvar stärkas ännu mycket mer. Men ändå raseras Bibelordets murar av vissa moderna teologer – och samfund följer blint efter.

Vi lever i den ständigt pågående effekten och kraften av webbepokens ohämmade och explosionsartade förförelse. Så jag frågar igen: ”Hur försvarar vi oss?”

Jesus säger, inför lärjungarnas fråga om ändens tid: Se till att ingen bedrar er.”

Vi kan alltså inte sitta ner och passivt tro att ”någon annan fixar det”. Vi – du och jag – gör det var och en. Dvs ser till”, att stärka vår personliga gemenskap med Jesus Kristus och Fadern, genom Andes närvaro i våra liv.

Nu gäller det, att hålla fast!