Att kämpa

Om inte Din undervisning var min glädje, skulle jag gå under i mitt lidande. Jag ska aldrig glömma Dina befallningar, för genom dom ger Du mig liv.

Ps 119:92-93


Hur vinner vi striden mot världens förförelser, som ständigt möter oss? Gud har inte lovat att vi skall vandra vår kristna väg utan att möta dom! Så vi måste vara beredda på dom och inte låta oss inledas i dom – inte tillåta oss öppna upp för dom.

Detta innebär inte att vi inte kan hindra dom komma mot oss, men vi måste hindra dom att stanna, vi måste låta dom passera.

Jag tror att den största faran med förförelser är att vi tror att vi kan hantera dom. Vi menar att vi kan tilllåta oss släppa dom en bit in på livet. Vi bestämmer oss omedvetet: “Det är ok till en viss gräns – hit men inte längre!” Det betyder att vi tillåter en viss nivå av dess frukt att realiseras. Problemet blir att när den nivån är uppnåd, skjuter vi lätt gränsen framåt – en liten bit i taget, vi tillåter oss: “Tänja lite på gränserna och lite till osv.”

Att kämpa mot världens förförelse, innebär att inte tillåta oss sätta några egna “gränsvärden”, utan att bestämma oss för att det är Guds Ord som gäller. Vi måste ställa diagnos och sätta benämning på handlanden utifrån de benämningar som Ordet sätter.

Detta betyder inte att vi inte kan komma att falla! Detta betyder  inte att vi skall bedöma och döma andra som inte delar vårt förhållningssätt. Att leva är mer komplicerat än att sätta upp knivskarpa gränser – i all synnerhet för andras aggerande. Men det handlar om att jag och du förstår och erkänner de Bibliska reglerna och arbeta för att hålla dessa. Det handlar om att kämpa för att upprätthålla Guds undervisning och befallningar och att inte på nytt göra om Evas och Adams uppror – att förkasta det som är Hans vilja.

Det gäller att våga läsa Guds Ord och att tillämpa Guds Ord. Inte börja anpassa det till världens ord – då blir jag och du, församling och samfund och slutligt hela kristenheten själv förvirrad, svag och slutligen också förvirrande – både för varandra, inför för den värld där vi skall uppträda som salt och ljus.