…att prövas

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.

Ur 1 Pet 4:12–16


Lyssnar man till predikningar om framgång, lycka och bekymmerslöshet syns Bibelns ord icke Bibliska. Att dra ett sträck över dem, rycka loss dem ur Bibeln, är en ogärning av mått!

Ser vi lidandet som utslag av klen tro, medan pengar, perfekta relationer och hälsa är utslag för stark tro är vi grundlurade!

“Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: Jag har övervunnit världen.” Joh 16:33

Detta har jag getts att meddelat som uppmuntran, till alla som visats förtroendet att lida – Amen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *