Att rena sig

Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.

1 Joh 3:2–3Allt fler åtgärder görs för att förhindra Corona att sprida sig och bli förödande. Vi ser i detta hur vi går in ett scenario där Antikrist kan att träda fram som en bejublad “frälsare”.

Låt oss in förblindas av oro! Utan förbereda oss på Jesu Kristi ankomst. Detta har Guds barn talat om i snart två tusen år, men aldrig har profetiorna varit mer “på plats”. Bildandet av Israel och löftet att generationen som ser det är den sista, är det största tecknet – denna generation går ju mot sitt naturliga slut.

Här blir texten ovan levande och allvarlig!

Vårt hopp, är att Han skall komma tillbaka. Exakt när vet vi inte men stunden är nu nära. Då skall vi lyftas upp – i ett nu – vårt skal byts, vi blir lika Honom.

Låt oss därför rena oss – lämna världens gärningar och levnadssätt!