Att röra vid Jesus

Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan, för han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: “Du är Guds Son!”

Mark 3:9-11

Har du rört vid Jesus idag?

Han går inte bland oss så fysiskt som Han gjorde då. Men genom Anden är Han närvarande och genom bibelläsning och bön kan vi vardag, när som helst, röra vi både Honom och Fadern.

Allt är möjligt genom Andens närvaro.