Att släppa taget

Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer.

Pauli ord i apg 22:8


Från noll till hundra – omedelbart. Så kan vi med rätta uppleva Sauls (senare Paulus) omvändelse.

Från att vara en av de främsta förföljarna av kristna och budskapet om Jesus Kristus, till att bli apostlagärningarnas tidsepoks mest omtalade missionärer – i ett nu – sa kan vi också uttrycka det.

“Men blev Saul troende på en gång?”

Ja, jag tror det var så. För Han berättar själv hur han omgående fråga: “Vad ska jag göra, Herre?” (v. 10) – därefter gör han det.

Hur ofta tvekar vi inte på Herrens tilltal? Vi vill ha betänketid, göra mogna och genomtänkta val, vara seriös, beräkna kostnader…

Saulus måste förlorat allt av social trygghet.

De skriftlärde måste trott att han drabbats av sinnesförvirring medan de han förföljde inte litade på honom – av förståeliga skäl.

Men ibland måste vi släppa taget för att kunna greppa om något nytt.