Judarna – Guds älskade tjänare (3)

Judarna – ÄR Guds tjänare

Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 

Rom 11:25

De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Luk 21:24

_____

Att vara Guds tjänare, i Guds tjänst, är ingen världslig framgångssaga.

  • Guds Son – Jesus Kristus – fick offra sitt liv: För oss!
  • Guds eget folk – judarna – kom att föras bort och förskingras: För oss!
  • Guds heliga stad – Jerusalem – kom att förtrampas av hedningarna: För oss!

Judarna är därmed genom förhärdelse och förskingrande ett ytterst aktivt, unikt och av Gud högt älskat folk, utvalda att på ett unikt sätt medverka i Hans plan för människans frälsning! 

Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag. …. Jag frågar nu: De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund.

ur Rom 11:8-12

Tror du på läran om ersättningsteologin – VÄND OM!  Guds plan är okränkbart kopplad till judarna – igår, idag, imorgon – DE kan aldrig ersättas!

Judarna – Guds älskade tjänare (2)

Ersättningsteologin – ett falsarium

Men Gud sade: ”Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.

1 Mos 17:19

_____

Judarna är – av ett fullkomligt oantastligt beslut – det folk Gud handlar genom och med, för mänsklighetens frälsning. Från dag ett i mänsklighetens historia, till den dagen då den slutliga domen hållas, kommer detta att förbli så!

Det oantastliga med detta ligger i att Gud bestämt så!

Som hedningarna har vi fått del av nåden, genom frälsta judars tro och missionerande. Vi har fått del av sanningens evangelium! Kristenheten – eller självutnämnda delar – är ingen ersättning för att judarna, även om dessa gång på gång gått vilse.

Genom Guds handlande med judarna och Israel i våra dagar ser vi – 14 maj 1948 – en ny akt i Guds plan. Där det judiska folket – Guds folk – åter spelar en tydlig nyckelroll.

Gud har aldrig ersatt judarna! Vissa förhäver sig med den proklamationen. Om du tillhör dem: Bryt dig loss från denna krets – du går emot Gud själv! Du vill i hjärtat vill tjäna Gud, men går inte Hans väg.

Svart magi

… de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Ändå förblev faraos hjärta hårt och han lyssnade inte …

ur 2 Mos 7:11-13

_____

Svart magi låter människan, till en början, tro att det är hon själv – människan – som håller den svarta magin i sin hand.

Men snart blir det annorlunda. Den svarta magin tar över människan!

“Lek” aldrig med svart magi, det är mörka krafter, Satans krafter. Om DU gör det LYSSNA!

Omvänd dig omedelbart till Jesus Kristus,
innan det är för sent. 

Jesus Kristus är den sanna sanningen – det enda sanna ljusets –  och den ende, som kan rädda dig.


Detta inlägg är en hälsning jag fått att förmedla. Vill du dela detta inlägg är länken hit:

http://ikristus.se/svart-magi/

Judarna – Guds älskade tjänare (1)

Mänsklighetens mest betydande folk

Jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.

1 Mos 12:2-3

_____

Judarna, ett till mängden litet folk, men till sin kallelse mänsklighetens största. Ett envist folk, ett folk som ibland handlar fel, ett folk som sviker, men som bär Guds, den Högstes, kallelse. Stundtals blir kallelsen ett ok – då de försöker göra sig kvitt den. Stundtals blir kallelsen till välsignelse – när de ödmjukar sig. Men ett är säker: Hur judarna än handlar, förblir Gud trofast vid sin kallelse.

Varför? Varför ger inte Gud upp? Inte när de gör uppror mot Hans bud… Nej inte ens när de manövrerar och får romarna att korsfäster Hans Son – Jesus Kristus?

För att Gud har en evig plan, att rädda alla miljarder människor som är i Satans grepp. 

Jag tror Gud ibland gråter över sitt folks handlande, vredgas över världens behandling av dem ibland. Men aldrig överger Han sin kallelse. Han kan inte, för sin kärlek till dem, till dig och till mig. 

Tre orubbliga “pelare”

Bevara det som har anförtrotts dig. Och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det. Vissa har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. 

1 Tim 6:20-21

_____

Har du suttit på en tvåbent pall och försökt slappna av fullständigt och sova? Har du suttit på en fyrbent pall, med ett ben i en grop, på en sten eller med ett ben som varit för kort? Inte något av detta riktigt är bra och bekvämt!

Vare sig en två eller fyrbent pall är optimalt stadig – särskilt inte på ojämnt underlag. Men med tre ben – även om ett står på en sten och ett i en grop, eller är något kortare – kommer en sådan pallen stå stadigt. 

På samma sätt är det med vår tro. Den byggs upp av Fadern, Sonen och Anden.

Vissa försöker byta ut Anden mot kunskap. Kunskap är bra, förnuft är bättre, men Anden är oersättlig!

Kunskap kan leda till tomt prat, föra vilse och skapa strider. Ge istället Anden utrymme – för liv, växt och verk. 

Gudsfruktan

Träna dig i … gudsfruktan … gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla.

ur 1 Tim 4: 5-9

____

“Kärlek, kärlek, kärlek. Tona ner respekt och lydnad. Glöm bort tacksamhet – ta bara för givet. Gud förlåter ju allt…” 

På område efter område görs efterföljelsen idag till en halvmesyr.

  • Bibeln talar om bröllop: Men det räcker väl med sambo?
  • Bibeln talar om tionde: Med tjugonde eller mindre skapar mer egenlyx!
  • Bibeln berättar sanningen: Men för att inte tvingas till försvar, uppfattas som lagisk eller “out of date” så tummas sanningen på och görs till ett alternativ.

När Jesus ber oss gå ett steg med Honom, bör vi inte då gå två? Jo! Men trenden är att penetrera Hans begäran, och utröna om det inte räcker med ett halv?

Bibeln lär, men Ordet analyseras idag sönder för att hitta kryphål, för att se hur mycket det går att tillåta sig…

Vi måste bryta trenden och vår liv bli ett vittnesbörd.

Lokala grupper

Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.

Joh 13:34-35

_____

I går natt hade jag en dröm jag måste få berätta.

Drömmen var fantastisk och i drömmens sammanhang grät jag glädjetårar – de fanns kvar i verkligheten när jag vaknade.

Jag drömde att vi var en grupp frälsta med ganska “omöjliga” samfundsbakgrunder, men vi träffades helt utan relation till dessa. Vi träffades för att vi var frälsta av nåd och för att vi, i den sena och allvarliga tid vi levde, upplevde en stark kallelse att vittna. Inte om organisationers och kyrkors läror, utan om Bibelns sanningen, om Jesu Kristi frälsande nåd.

Detta var inte samfunds organiserat, inte ens församlings organiserat. Det var liv på gräsrotsnivå, i lokala områdesgrupper med ett brinnande mål: 

Verka för att rädda så många som möjligt till att förstå och emot Jesu Kristi nåd, med vi ännu kunde verkan – medan det ännu inte var för sent.

Bränna koranen – eller annan litteratur?

Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer.

Apg 19:18-19

_____

För eftertanke:

Är det rätt att bränna koranen eller annan litteratur?

Jag skulle aldrig göra det vare sig i protest, för publicitet, eller för att pröva ordningslagarna. Jag vill bemöta böcker med Guds sanning! Om inte Hans sanning räcker…, då har jag gjort vad Guds kärlek ger utrymme för.

Hur är det då med böckerna ovan? Vittnar inte de för bokbränningar? Nej!

Bokbränningen där var en bekännelse av den egna synden och ett offentligt avståndstagande till det egna forna handlandet.

Om en muslim blir frälst och slänger bort eller bränner upp sin koran är det en överlåtelsehandling, ett tecken på att muslimen lämnat sitt gamla och börja på nytt.

Men om en kristen köper en koran – eller någon annan bok – för att offentligt kunna bränna den, är det en kärlekslös provokation. 

Jag har svårt att tro att Jesus skull gjort något likande.

_____

Utmaning

Titta över vad du har i bokhyllan och släng det som inte skall vara där! Snusk, våld, ockultism…! Skänk det inte! Sprid inte vad Jesus aldrig skulle dela – släng det!  

Läsa det man ser

***

I går, den 27 aug, var det en riktig vacker dag här i Mullsjö, några mil norr om Jönköping – och jag kunde bara inte göra annat än att gå ut och njuta.

Jag fick, när jag följde skogsvägen, ett uppdrag av Gud. Att ta några enkla bilder med en gemensam hälsning och förmedla dem till dig. Det handlar om att läsa vad man ser. Bilden ovan är en av tre, nedan ser du de två andra.

***

***

***

Vad är det du läser i dessa bilder, vad är det för hälsning de förmedlar, vad är det för budskap?

Jag fick en hälsning till dem, redan innan jag tog dem, ett Bibelord, ett Jesu ord. En uppmaning till dig, att:

Fortsätt läsa “Läsa det man ser”

Dubbelt medborgarskap

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matt 6:24

_____

I våra dagar, med vår tids ordning, söker många dubbelt medborgarskap. Som frälsta söker vi inte dubbelt medborgarskap, vi lever redan i det. Den dag vi låter Jesus Kristus föda oss på nytt, erhåller vi dubbla medborgarskap – i världen och i himmelriket

Medan dubbelt medborgarskap i nischer av världsriket kan innebära lockelser, måste vi, som frälsta, vara observanta på dess motsats. Vårt medborgarskap i världen, får aldrig locka oss till åsidosättande av medborgarskap i himmelen. 

Vi kan inte fullödigt tjäna två herrar som står i konflikt med varandra. Antingen tjänar vi den ena eller den andra! Vi – skall tjäna himmelrikets Herre – i denna världen!

Vi lever – som frälsta – i världen en kort tid, men har ett evigt, oersättligt uppdrag och budskap. Låt oss inte lockas att ta till oss världen, utan ge världen Jesus Kristus.