Finns det hopp för världen?

Nej! Men det finns ett underbart hopp för människan – när hon vänder sig till Gud.

“Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

Luk 21:26-28


Självklart får vi inte ge upp världen! Medan begreppet “rädda världen”, allt mer börjar känns som en utopisk hypotes, får vi inte glömma våra medmänniskor och deras lekamliga och andliga hälsa. 

Att börja punkta upp alla hot som seglar upp vid den närmande framtidens horisont är bortkastad tid – om man inte behöver väckas förnekelsens koma. Men där med är det inte det verkliga slutet vi ser, utan den verkliga upprättelsen. Vi är påväg mot den tidsmässiga punkt då Guds globala förvandling kommer att äga rum. Jesus skall komma åter, upprätta ordning enligt Guds kärleksfulla vilja och införa ett kommande tusenårsriket.

Därmed är det vi nu kanske kan uppleva som hopplöshet, inte vad det ser ut att vara, utan något Gud själv – genom sin Son – kallar för födslovånda, inför det ny.

När vi nu förstår det så – att det handlar om födslovåndor – vad är det då som skall födas? Jo, det som redan nu har liv, skall födas fram i ljuset. Dvs den nya världen, med den av Gud frälsta människan skall födas fram.

Som frälsta har vi därmed inget att oror oss för. Gud har, genom sin Ande, den stund vi blev födda på nytt, befruktat oss till att födas in i den nya världen – vi är all Guds barn, eller: Vi är Guds foster, i den kropp som nu omsluter oss.

Oavsett vad framtiden annonserar, oavsett vad som drabbar kroppen, är vi de mest tryggaste människor som finns! Vi har inte världens afton framför oss, ut Guds frälstas morgon. Detta faktum, denna möjlighet, måste få predikas – medan tid ännu är!

Bön för Sverige – en bön för alla andra

Jag har en bön för vårt land: Att landet skall vända om till Gud!

Jag ber att Gud skall väcka all kärlek som stelnat och allt av teologiska “teknikaliteter” och försök till nydanande av Bibliska redan fastställda ordningar.

Jag ber för Sverige att vi skall bli ett föredöme, enligt Guds märke och mått. Att folken runt omkring oss skall “tvingas” fråga: Vad har hänt med Sverige? Och att det som hänt skall peka på Gud.

Sverige har varit ett framgångsland. Men politikerna har förkastat Gud och själva tagit åt sig äran. Den självpåtagna ärans väg, är en väg mot undergång – om den får fortsätta grassera fritt.

Jag ber en bön för landet: Att Gud på nytt skall få bli landets ledare – till frälsning för andra.

Bli andra till fall

”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Ur 1 Mos 3:1-4


Vad innebär det att bli: “Andra till fall”?

Ja, det första vi kanske tänker på kan vara att lura andra, genom att sprida direkta lögner. Men det innebär också att genom muntlig eller skriftlig manipulation förvanska sanningen, så det som är sant framstår som tvivelaktigt och till slut som lögn, medan det som är osanning blir sannolikt, för att slutligen uppfattas som det rätta och sanna.

Detta är inget nytt. Detta har i alla tider varit lögnens faders sätt att arbeta. Att aktivt och medvetet skaffa sig lobbyister – liberalister – som tränger in i kretsen av oss troende för att försöka få oss att – utan att vi märker det – sakta och stegvis vika av från Guds väg. Den absolut vanligaste argumentet man gömmer sig bakom i detta är utnyttjandet – och därmed kränkandet – av kärlekens sanna natur och innebörd. 

Den allra första i mänsklighetens historia som lobbade var orm: “Skulle Gud ha sagt så…?” Dvs. han kallade inte Gud lögnare, utan fick Eva och Adam att tro att det var de själva som missförstått Gud.

När sedan Eva och Adam börjat tvivla på sin ursprungliga uppfattning av vad Guds sagt och menat, började ormen förklara varför inte Gud kunde avsett det Han sagt så som Han sagt det och så som Eva och Adam uppfattat det: Det fanns ju inget ont i att äta av trädet. Det innebar ju bara ett positiva framsteg. Människorna skulle ju få leva ut och bli än mer lika Gud. Det var väl inte fel.

Så ledde ormens manipulation – inte genom skrämsel eller hot, utan genom “oskuldsfull” argumenterande – hela mänsklighet till fall. En argumentations modell som lobbyister ständigt för segrande fram, då man skamlöst, med kärleksbudet som vapen, för sitt resonemang steg för steg till den punkt där sanningen blir lögn och lögn blir sanning. 

Vänner, det är dags att bestämma sig vart vi som kristenhet i Sverige vill höra hemma: I Ordets värld eller i HBTQs värld.

Skatten och pärlan – vs himmelriket

Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern.

Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den.

Matt 13:44-46


I liknelserna ovan talar Jesus om himmelriket i form av ekonomiska värden.

Självklar menar inte Jesus att vi skall göra denna värdering bokstavligt. Vi vet inte vad skatten eller pärlan var värd. Vi vet inte vad männen det talas om hade för ekonomiska resurser. Det är inte värdet som sådant, i specifika kronor och ören det handlar om, utan om männens vilja att offra allt, för att få det de funnit.

Jag tror att vi som funnit himmelriket behöver känna in och tänka till och bestämma oss själva inför dessa liknelser: Är jag, är du beredda att ge allt för att behålla det?

Jag menar mig inte att vara profetisk – att ha ett profetiskt uppdrag – med detta inlägg. Men jag upplever starkt, genom Andens tilltal just nu, att vi måste vara beredda… Vi måste förstå vad himmelriket är för oss, i förhållande till det vi har här och nu, i denna tid och i den nu rådande världsordningen. Allt kan förändras snabbt! Vad har vi som binder oss? Finns det något som är viktigare än himmelriket – som vi inte är beredda att offra – om vi ställs inför ultimatum?

Vågar du?

Jesus lade fram en annan liknelse för dem: “Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Matt 13:31-32

Vågar du göra med himmelriket,
vars entré är Jesu Kristi nåd och frälsning,
som mannen gjorde med senapskornet,
plantera det i ditt hjärtas trädgård? 

Det kommer att växa och förändra allt,
om du tillåter det.

En Kristi rökelse

Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg…

Ur 2 Kor 2:14


Vilket underbart Ord att få och att få dela!

Det är inte jag och mitt, inte vi och vårt, som skall gå fram med personliga segrar – det är Kristus som skall göra det. Därför gör vi bara frimodigt vad Han ber om, utan att vända oss om och räkna in resultat. När vi låter våra liv bli en hälsning från Gud, behöver vi inte skämmas, men skall inte heller förhäva oss – oavsett vad som händer.

Att kämpa

Om inte Din undervisning var min glädje, skulle jag gå under i mitt lidande. Jag ska aldrig glömma Dina befallningar, för genom dom ger Du mig liv.

Ps 119:92-93


Hur vinner vi striden mot världens förförelser, som ständigt möter oss? Gud har inte lovat att vi skall vandra vår kristna väg utan att möta dom! Så vi måste vara beredda på dom och inte låta oss inledas i dom – inte tillåta oss öppna upp för dom.

Detta innebär inte att vi inte kan hindra dom komma mot oss, men vi måste hindra dom att stanna, vi måste låta dom passera.

Jag tror att den största faran med förförelser är att vi tror att vi kan hantera dom. Vi menar att vi kan tilllåta oss släppa dom en bit in på livet. Vi bestämmer oss omedvetet: “Det är ok till en viss gräns – hit men inte längre!” Det betyder att vi tillåter en viss nivå av dess frukt att realiseras. Problemet blir att när den nivån är uppnåd, skjuter vi lätt gränsen framåt – en liten bit i taget, vi tillåter oss: “Tänja lite på gränserna och lite till osv.”

Att kämpa mot världens förförelse, innebär att inte tillåta oss sätta några egna “gränsvärden”, utan att bestämma oss för att det är Guds Ord som gäller. Vi måste ställa diagnos och sätta benämning på handlanden utifrån de benämningar som Ordet sätter.

Detta betyder inte att vi inte kan komma att falla! Detta betyder  inte att vi skall bedöma och döma andra som inte delar vårt förhållningssätt. Att leva är mer komplicerat än att sätta upp knivskarpa gränser – i all synnerhet för andras aggerande. Men det handlar om att jag och du förstår och erkänner de Bibliska reglerna och arbeta för att hålla dessa. Det handlar om att kämpa för att upprätthålla Guds undervisning och befallningar och att inte på nytt göra om Evas och Adams uppror – att förkasta det som är Hans vilja.

Det gäller att våga läsa Guds Ord och att tillämpa Guds Ord. Inte börja anpassa det till världens ord – då blir jag och du, församling och samfund och slutligt hela kristenheten själv förvirrad, svag och slutligen också förvirrande – både för varandra, inför för den värld där vi skall uppträda som salt och ljus.

Förnekar vi Jesus?

Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

Matt 10:32-33


Har du tänkt på att man kan säga mycket utan använda ord? Kroppsspråket talar: en isande blick, en förolämpande fnysning, en i missnöjdhet rynkande panna, ett värmande leende, osv.

Utan ett enda ord kan vi uttrycka en uppsjö av känslor. Vi kan vara riktigt tydliga, utan att använda ett enda ord – nicka bejaka eller skaka nekande på huvudet.

Vi kommer också med vårt handlande – utan att vi säger något, eller med kroppsspråket uttrycker oss – bejaka eller förneka vår tro på Jesus Kristus.

“Tror ni att JAG kan…?”

När Jesus gick vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: “Förbarma dig över oss, Davids son!” Och när han hade kommit hem, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: “Tror ni att jag kan göra detta?” De svarade: “Ja, Herre.” Då rörde han vid deras ögon och sade: “Så som ni tror ska det ske för er.” Och deras ögon öppnades.

Matt 9:27-30


Vad har vår tro för prestationsförmåga? Är det vår tro som utverkar under? Dvs är underverken beroende av någon form av “styrkan” i vår tro?

Vänner, vilken underbar enkel fråga Jesus ställer till de blinda ovan: “Tror ni jag kan göra detta?” Undret handlar alltså inte om att deras tro, skulle prestera kraften. De krävdes inte på någon form av specifika mantra eller ordformuleringar, inte heller något fysiskt ritual i form av aggressivt stampande eller något uppblåst skrikande och högljutt befallande… som om det skulle sätta Guds kraft i rörelse. Det var deras förtröstan på Jesu förmåga, som deras tro handlade om.

Dvs de trodde att Jesus var Guds Son och hade all makt att göra under! Tror du det?

Hur “snett” kommer vi inte ofta i detta, och hur mycket begränsar vi Guds kraft, genom att göra Honom “beroende” av våra egna prestationer och mönster, när allt Han vill är att vi litar på Honom?

Därmed – menar jag – blir det också lätt fel när vi talar om att vara “starka i tron” och att det är människor med stark tro, som får vara med om under och mirakler. Jag menar att det snarare är tvärt om. Berättelserna i Guds Ord handlar oftast om svaga människor, som i sin enkla och “naiva” tro är fullt förvissade om att Jesus är Guds Son och som vet att för Honom är inget omöjligt!

Jesus kan! Och det utan “hjälp” av vår pösiga tro. Den som tror att det är pga styrkan i vår egen tro, eller vårt fäktande och skränande, som det “hänger”. 

Det är med tron på Guds ingripande till mirakler, som med tron på Guds frälsning.

Gud formar oss – frälser oss – så att vi får bli Hans barn. Det är inte vårt eget formande som gör att vi blir godkända som Hans. Det är först när vi släpper taget om oss själva – vare sig det gäller frälsning eller under – och ger oss själva till Gud, som frälsning och under sker.

Skall detta då tolkas så att när de under vi ber om inte sker, så är det vi som inte släppt taget och överlåtit oss tillräckligt till Gud? 

Nej! Vi får inte gräva ned oss i att hitta de svar vi ändå inte kan hitta!

Då det vi ber om inte sker, får vi fortsätta lita på Gud – och fortsätta att be så länga bönesvar är möjligt att få. För Gud kan – eller hur – det tror vi ju! Får vi inte det svar vi vill, får vi vila också i detta. För trons kraft kommer inte från oss, utan från Gud. Och även ett uteblivet bönsevar kan över tid visa sig vara just ett bönesvar… 

Gud gör aldrig några misstag och den tro som vilar i Gud, gör heller inga misstag!

Jesus – på mina villkor

Jesus som jag kan plocka fram när mina önskningar och behov behöver det och låtsas icke existerande, när Hans vilja inte passar min…

En bit därifrån gick en stor svinhjord och betade. De onda andarna bad honom: “Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinhjorden.” Han sade till dem: “Far i väg!” Då kom andarna ut och for in i svinen, och hela hjorden rusade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet.

De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt, också om de besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område.

Matt: 30-34

 


Berättelsen om de besatta och svinjorden har alltid fascinerat mig på två punkter.

  • Varför måste svinen “överta” de onda andarna
  • Varför reagerade människor som de gjorde

Jesus hade gjort ett häpnadsväckande under med de besatta – i denna återgivning av berättelsen är det två. Men vare sig en eller två – undret är mirakulöst och genom svinens agerande och de besattas förändring är detta tveklöst en kraftgärning genom Guds natur – inte genom någon människas. Borde inte “hela staden” vara glada och tacksamma och be Jesus stanna? Men nej! Man var säkert både förundrad och tacksam, men priset var för högt. Priset var en svinjord. Och vad skulle det kanske kosta mer – att bjuda in Jesus?

Med sitt agerande blir Jesus väldigt tydlig i sitt budskap, och inför detta budskap måste vi granska oss själva, inte andra, utan var och en sig själv. Är Jag beredda att alltid och i allt låta Jesus leda? Inte bara när jag är uppe på de känslomässiga höjderna – kanske tillsammans med andra – utan också ensamma i de mörkare dalarna. Inte bara när valen är enkla att göra och kostar så lite, utan också när valen blir svåra och verkligen kostar.

Notera att jag i detta sammanhang inte talar om att göra misstag, snubbla, kanske falla. Jag talar om ett medvetet utnyttjande av Guds godhet – det vi kallar att synda på nåden. Men också om medveten ovilja, att pröva om det jag tänker göra är enligt Guds vilja. Dvs att handla först och fråga sedan, eller i realitet handla först utan att våga fråga – för jag vet redan vad svaret är.

Jesus – på mina villkor. Kanske är det så att svinjorden symboliserar just detta. Hade det bara varit att driva ut de onda andarna, hade kanske folket bjudit Jesus att stanna – men uppenbarligen krävdes ett offer, som de tyckte var för stort.

Finns det något i mitt liv, eller i ditt liv, som är för stort för att offras?