Bara EN, är Medlaren!

Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus.

1 Tim 2:5


Att ha bra och goda förebilder och ledare är viktigt. Men dessa skall peka på Gud, inte på sig själva. Vi får aldrig ersätta vårt personliga förhållande till Gud, med ett idoliserat förhållande till någon ledare.

Vårt Gudsförhållande får aldrig gå genom mellanhänder. Våra ledares uppgift är att frigöra oss till gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus – inte genom sig själva.

Därmed förstår vi att de “institutioner” och ledare som binder människor till sig själva och hävdar att människor enbart genom dem, kan ha gemenskap med Gud, är falska “inrättningar”. De är en fara och ett hinder för sann och äkta gemenskap med Gud. Den, kan enbart ske genom tro och överlåtelse till vår ende ställföreträdare – Jesus Kristus. Genom Honom blir Gud inte bara en Gud där ovan – aningsbar och nåbar enbart genom en kyrka – utan en Far och medvandrare, mitt i vår vardag.

Ingen ledare, ingen kyrka, kan frälsa en människa, enbart vägleda henne till ett personligt möte med Jesus. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *