Barn och ungdom förnekas kunskap

Hur skall barn och ungdom förstå vem Gud är – och därmed människan – om ingen talar med dem om Honom?


Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra, jag vill ge dig rådoch låta mitt öga vaka över dig.

/Ps 32:8

Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal.

/Ord 22:6


När jag växte upp – född 1954 – var undervisningen om kristen tro en del av skolans arbete. Vidare var söndagsskola – ofta följt av konfirmation – ett naturligt led i barnets ”lärande för livet”. Idag fråntas vårt uppväxande släkte denna kunskap!

Det allvarligaste i försummande av detta lärande är barnets, ungdomens och den vuxna människans omedvetenhet om livets innersta grund och omätliga omfamnande. Man fråntas förståelsen av att det finns en större dimension än den vi kan ta in med våra sinnen – den andliga dimensionen. Denna kunskap bespottas, föraktas och förhånas: Människan blir bara slumpens verk.

Jag ryser – ! – när jag ser vad det sista halvseklet av västvärldens historia – och särskilt Sveriges – inneburit avs förnekande av den andliga dimension. Myran reser sig på bakbenen inför skuggan av älgens klöv och säger: ”Du älg existerar bara som en fantasi, inte som en verklighet!”

Den andliga dimension lever naturligt, och för all tid vidare, trots att den förnekas. I den, vandrar miljontals människor aningslöst och kompasslöst, fler och fler växer in i omedvetenhet och förnekande.

Hur reagerar vi som kristna, med vår kunskap och förståelse, på den hjälplöshet unga ställs i, genom fråntagande av detta lärande?