Bedragare – ?

“Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.”

Matt 24: 3-5


I linje med talet om att vi lever i ändens tid – vilket jag ansluter mig till – har en nästa hysterisk jakt och utpekande av falska profeter, villoläror och bedragare uppstått. Är denna jakt alltid av godo?

När varningar kring dem dyker upp, är det Jesus som citeras: “Se till att ingen bedrar er.” Man glömmer den andra delen i varningen. Dessa bedragare skall säga: “…Jag är Messias….”

Vad Jesus framför allt varnar för, är de som påstår sig vara Messias (dvs Kristus) – eller låter sig utpekas som Honom.

I Johannes brev inför författaren begreppet antikrist/antikrister, det används bara 4-5 ggr i Bibeln, men är accepterat och vedertaget. Det är framför allt denna/dessa gestalter Jesus varnar för.

Låt oss vara försiktiga med att dra var och varannan evangelist, pastor, skribent eller förkunnare över en kam i detta sammanhang. Kanske kastar vi ut barnet med badvattnet. Kanske hädar vi. Kanske avtrubbas och förhärdas vår känslighet inför vem som är den verkliga faran…