Belarus hotar stänga gasledning till EU…

…påverka det Sverige?

Sverige är inte längre det fria och oberoende land det varit – vi är inte självförsörjande. Detta gäller förutom livsmedel mm också vårt behov energi.

Vår kärnkraftverk skrotas, vår oljereserver är minimerade. 

Vi direkt-importerar delar av vårt energibehov, i form av el, från ex. Tyskland. Om gasen stängs till EU, ökar kravet på EUs länder att “behålla” den enerig de själva förmår producera – och vintern närmar sig.

Redan har varnats för att kommande vinter kan bli problematisk för Sveriges vid kommande – detta utan hänsyn taget till att gasleverans till EU dessutom evtenuellt kan strypas. 

Det finns alltså anledninga att om möjligt göra vad vi kan för att vara inställda på att vi kanske vissa delar/timmar av dygnet tvingas leva utan el.

Att ha ljus, tändstickor och varma filtar hemma är basalt. Om krisen kommer, töms våra affärer snabbt på dessa varor.