Beredda att kommunicera

Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.


Jag är övertygad om att det i ändens tid kommer finnas mycket frågor om det som händer. Känslor som sträcker sig mellan undran och ångest: Vad är det som händer och kommer att hända?

Relationerna kommer bli polariserade. För eller emot. Ingen kan stå neutral. Familjer splittras, arbetsplatser, bostadsområden, städer… – kanske hela länder delas i för eller emot.

Vi kommer gå mot en globalisering – det kan komma att gå riktigt fort!

Vi är många, som i många år, varnat för att det som skulle kunna driva fram den, är en global katastrof – eller risken för sådan: Krig, ekonomisk kollaps, natur katastrof, pandemi. Farligaste scenariot är naturligtvis om två eller flera katastrofer summeras.

Hur kommunicerar vi då Bibelns sanning och konsekvens?

“… när allt dett sker, är Han nära…”

Gömmer vi oss bakom tanken att då, är vi i uppryckta? Eller gör vi oss beredda för att kämpa, om vi kanske inte genast blir det? 

Är vi beredda att berätta…?