Beredda

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Matt 24:42


Jesus upprepar varningen ovan i vers 44 och Matt 25:13: “Var vaksamma”, “ni vet inte”. “Ni” – du och jag – det är inte världens barn Han varnar. I vers 44 gör Han tillägg: “…när ni inte väntar det.”

Under några orosdagar infann sig ett ökat intresse bland många troende: “Är det dags nu?”

“Nej”, suckade andra, “så har man sagt i två tusen år!”

Men det finns en avgörande skillnad i vår tid, som måste få initiera en ökad vakenhet! Den skrivas med ett datum:

14 maj 1948

Det var den dagen då Israel återbildades! Den dagen, då det Jesus profeterat om i Matt 24:32-33 och Luk 21:29 fullbordades.

“Den dagens generation,” tillade Han, “skall inte dö, fören allt detta sker.” Dvs allt det som avslutas med Jesu återkomst. (Matt 24:34)

Idag ser allt lugnt ganska ut, efter gårdagens uttalande av Trump som för tillfället tycks sätt stopp för ett utökat kriget i Mellanöstern. Men var vaksamma: “…när ni inte väntar det.”

Hotet i allt detta är självklart inte Jesus återkomst – Han är ju vår befrielse! Hans varningar gäller ett eskalerande av falskhet, förljugenhet och förföljelser under tiden före Hans återkomst.

Var vaksamma, fördjupa er tro och förståelse!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *