Beredda

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Matt 24:42


Jesus upprepar varningen ovan i vers 44 och Matt 25:13: “Var vaksamma”, “ni vet inte”. “Ni” – du och jag – det är inte världens barn Han varnar. I vers 44 gör Han tillägg: “…när ni inte väntar det.”

Under några orosdagar infann sig ett ökat intresse bland många troende: “Är det dags nu?”

“Nej”, suckade andra, “så har man sagt i två tusen år!”

Men det finns en avgörande skillnad i vår tid, som måste få initiera en ökad vakenhet! Den skrivas med ett datum:

14 maj 1948

Det var den dagen då Israel återbildades! Den dagen, då det Jesus profeterat om i Matt 24:32-33 och Luk 21:29 fullbordades.

“Den dagens generation,” tillade Han, “skall inte dö, fören allt detta sker.” Dvs allt det som avslutas med Jesu återkomst. (Matt 24:34)

Idag ser allt lugnt ganska ut, efter gårdagens uttalande av Trump som för tillfället tycks sätt stopp för ett utökat kriget i Mellanöstern. Men var vaksamma: “…när ni inte väntar det.”

Hotet i allt detta är självklart inte Jesus återkomst – Han är ju vår befrielse! Hans varningar gäller ett eskalerande av falskhet, förljugenhet och förföljelser under tiden före Hans återkomst.

Var vaksamma, fördjupa er tro och förståelse!

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *