Beredskap

Då sade Petrus till honom: “Även om alla andra överger dig, så ska jag inte göra det.” Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig.” Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: “Även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig!” Samma sak sade alla de andra också.

Mark14: 29-31

Hur kunde alla komma på fall, tom Petrus, som så ivrigt förklarade att han skulle gå i döden för Jesus?

Kanske svaret är att de inte lyssnat och ens försökt förstå vad som väntade.

Jesus hade flera gånger förklarat: Han måste korsfästas! Men uppenbarligen hade inte orden “slagit rot”. När det sedan hände, var deras ord om att följa in i döde bortblåsta. Trots att Jesus bara timmarna innan, berättat vad som skulle hända var de oförberedda.

Syskon i tron: Det finns saker som måste hända och vi kan vara beredda?

Beredskap är ständig närhet till Jesus Kristus – inget annat kommer att bära. Låt oss lyssna och lyda – Amen!