Betrakta inte Herrens agerande med övermod

I dag vill jag fortsätta dela citat från Hisekiels bok. Jag har kommit fram till det 16:e kapitlet, där Herrens dom läggs i dagen.


Under de första 14 verserna sammanfattar Herren hur han räddat Jerusalem. Tagit hand om henne, ett bortkastat spädbarn utlämnat att dö på öppna fältet. Han påminner om hur Han räddat henne, smyckat henne, gjort henne till en skönhet bland folken. 

Men Han avger denna dom över hennes agerande.

Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till omoral. Du slösade din otukt på var och en som gick förbi. De fick allt. (Hes 16:15)

Du tog dina söner och döttrar, som du hade fött åt mig, och offrade dem till mat åt bilderna. (Hes 16:20)

Mina tankar leds osvikligt till det experimenterande – offrande – som Sverige bedriver med landets barns könsidentitet! Men självklart också till den liberala synen på ofödda barn som i efterpreventivt betraktande, enbart ses som en klump- en sjukdom – i en kvinnas kropp, som hon själv äger makt att bestämma över och kasta bort.

Och medan du höll på med sådana vidriga ting och bedrev hor, tänkte du inte på din ungdoms dagar, då du låg naken och blottad och sprattlade i ditt blod. (Hes 16:22)

Sveriges politiker tros sig själva skapat landet. De har glömt hur Gud reste det upp en gång, och anser sig ha rätt att gör med det – och framför allt med Gud – som de själva vill. Ett fruktansvärt högmod!

Åt alla andra prostituerade måste man ge gåvor, men du gav gåvor åt alla dina älskare och mutade dem för att de skulle komma till dig från alla håll och hora med dig. (Hes 16:33)

Sveriges ledare betalar för att de främmande gudarna skall komma hit, bedriva sitt avguderi och införa sina avgudars lagar och sedan verkställa dessa avgudars straff, för brott mot dessa onda lagar. Guds lagar ställs åtsidan.

Resten av orden, om hur Herren beslutat handla med Jerusalem pga av Stadens agerande, orkar jag inte citera här. Du får läsa dem själv via denna länk till Sv.Folkbibeln: Hes 16:35-40.


Vad vill jag då säga med detta ovan? Att det är en varning? En profetia? Nej! Det är inte mitt uppdrag. Men jag framför det jag framför, i övertygelse om att det skall framföras!

Man kastar inte – i högmod – bort Herrens räddning och kärleksfulla skänker, som vårt land är fyllt av. Det är vad som sker just nu med vårt land. Våra politiska (ingen “färg” särskilt utpekad) och andliga ledare, för landet vilse. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *