Bibeln på nätet

Det finns ett flertal biblar på nätet – dvs olika översättningar. En som ofta får beröm är Reformationsbibeln. Nätversionen av denna Bibel är väl värd att känna till, du hittar den på följande adress:

https://bibelonline.se/

Den innehåller hela NT, men ännu så länge bara delar av GT.

Jag kommer fortsättningsvis, som grund för Bibelcitat, hämta dem ur denna översättning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *