Bli kvar

Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Bröder, var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad.

1 Kor 7:23–24


Hur läser du versen ovan? Ser du att den talar om att bli som man var när man kallades. Hur går det då med vår helgelse och omvändelse. Skall man förbli eller förnyas?

Självklart skall vi leva i förnyelse. Dvs tjuven skall sluta stjäla, för att ge ett tydligt exempel. Texten ovan är en “slutkläm” på ett längre stycke, där Paulus skriver:

Blev någon kallad som omskuren ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. (vers 18)

Dvs det finns både ett statiskt förblivande och en processande förnyelse. Vi måste fråga oss i det vi gör: Blir vi mer frälsta av detta? Den specifika frågan till vers 18 ovan är: Blir vi mer frälsta om vi blir mer judiska – i yttre mening?

Jag tror det är en viktig fråga. För tror vi att vi måste förbättra Guds frälsning, då är vi tillbaka på ruta ett: Att vi måste hjälpa Gud – att vi vet bättre.

Den tanken, är syndens källa!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *