BLODSPENGAR

…när Judas hade förrått Jesus, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste. De svarade: “Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för.”

ur 3 och 4, ur Matt 27:3-10

_____

Jag är ingen vän av dramatik eller spel på människors känslor. Några kanske skulle börja det jag vill berätta med: “Så säger Herren!” andra skulle börja: “Mitt hjärta gråter och jag tvekar, men jag får inte förtiga vad Herren sagt!”.

Men jag är Bertil. En ordblind, pensionerad elektriker. Jag avskyr teatraliskt trixande när det gäller kristen tro. Så rakt på sak…!

_____

Detta skedde genom en mycket stark, obehagligt närgången och känslomässigt “tung” upplevelse, den 5 aug 2020, kl 15:30. Det var som ett mörker kom över mig. Det var som om jag i eller under detta andliga mörker såg svensk kristenhet. Helst hade jag velat “dra mig undan”, men det kändes inte rätt. 

Jag fick i denna upplevelse tre Bibelord:

Blodspengar

Det ordet används i samband med Judas agerande, då han sålde Jesus till översteprästerna Matt 27:3-10. 

Det kopplades till sveriges kristenhets mörka agerande inför vad som sker i Sverige, jag såg tre områden:

  • Äktenskap och hbtq
  • Abort
  • Främmande religioner

Detta är områden där svensk kristenhet sålt Gud, genom att inte stå upp för vad Hans Ord säger. Man har sålt Honom, i utbyte mot “lugn och ro”.

Den som inte bär frukt… 

Jag bad Gud: “Ge mig ett ord till, som bekräftar att detta mörker jag känner är en bild på vårt Andliga tillstånd.” Och omedelbart kom svaret: “Joh 15:2”. 

Jag slog upp Bibeln och läste orden:

Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt.

Jag kände och började nu också förståndsmässigt förstå att Herren ville tala. Men jag tvekade.

Gud kan rycka undan den starke

Så jag sa till Gud: “Jag vill ha ett tredje ord”. Tog Bibeln i mina händer, vred och vände den med slutna ögon. Slog upp den och satte ett finger någonstans… 

Boken var Job, kapitlet var 24 och fingret pekade mitt mellan vers 21 och 22. 

Nu tror jag att jag valde fel vers – 21 och sammanhanget ovan den. Den versen talar om “den som syndat” och dennes agerande.

Med en befriande suck försökte jag glömma det jag upplevt. Vers 21 kunde väl ändå inte gälla svensk kristenhet. Men Herren gav mig ingen ro.

Morgonen efter påmindes jag vid min morgonstund med Herren om Job 24 – var det vers 21 eller vers 22? 

Där, i vers 22-24 fanns och finns svaret! Hälsningen och varningen Gud vill jag skall dela finns i ljuset av de textstycken Han gett mig – på ett märkligt sätt: Matt 27:3-10, Joh 15:1-6, Job 24:22-24

____

Gud har givit landet oförklarlig fred, genom två världskrig! Gett oss framgång! Gett oss – som medborgare – frihet!

Men Guds församling sviker Hans Ord och uppdrag. Det sker genom tyst medlöperi –  den som tiger samtycker – och det sker genom aktivt medlöperi – se punkterna ovan.

Guds församling har – genom sitt agerande – “vissnat likt axens toppar”. Och det ligger ett tungt allvar i Herrens ord då Han förklarar vad som sker med “de starka”, ” de säkra”, de som fått del av Hans “trygghet och vila”. 

_____

Nu delar jag detta – oteatraliskt, oförskönat och opretentiöst. Upplever du Herrens tilltal i det dela det vidare. 

Jag tror inte svensk kristenhet – kanske Sverige som land – kommer att leva kvar i sin nuvarande frihet länge till. Enda utvägen är att det sker en radikal och genomgripande omvändelse till Guds Ords sanning och efterföljelse – först och främst i församlingen.

Vi måste våga tala om helgelse med varandra. Församlingsledare och herdar måste våga förkunna Guds Ords budskap och inte ett flummig, “icke-störande” humanistiskt budskap.

Mullsjö 8 aug 2020 / Bertil 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *