BÖR EN KRISTEN RÖSTA 

I Lukas 22 möter oss Jesus med en uppmaning som skulle kunna få oss att börja fundera: ”Vad menar Han?” Jag blir inte förvånad om man i olika sammanhang i historien, ryckt ut dessa ord och använt dem som underlag för uppfordran till bokstavliga krigiska handlingar.

”Sedan sade han till dem: “När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?” De svarade: “Nej, inget.” “Men nu”, sade han, “ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett…” (Luk 22: 35-36)

Min absoluta övertygelse avs detta är att Jesus inte menar svärd i fysisk mening, utan att Han med ordet svärd avser vår medvetna kampvilja för evangeliets spridning – inget får stå i vägen för att sprida Guds glada med ytterst allvarliga budskap.

Under olika tider, under olika skeenden i historien, runt vår jord, har ständigt olika hinder ställts upp mot evangelium. För Sveriges del har man dock – sedan konventikelplakatets upphörande, 26 oktober 1858 – allt mer fritt kunnat evangelisera och upprätta samfund och församlingar. Att komma dit hän var en kamp som kostade mycket för många. Friheten vi har, att leva ut vår kristna tro, är ingen självklarhet som alltid funnits. För bara 160 år sedan, några få generationer före oss – fanns inte vår möjlighet att fritt förkunna Ordet, samlas för möten, dela nattvard, döpa osv. Att vi – du och jag – har denna möjlighet idag, är resultatet av att de som gått före oss tagit sitt svärd och kämpat, för det som är vår och evangeliums frihet.

Finns det en självklar rättighet till detta, eller ngn naturlag som styr om det förblir så?

Nej! Det är svenska troende kämpars kamp – i Guds kraft – som har fört oss hit, och vi – du och jag – måste föra deras kamp vidare, dvs anstränga oss, för att se till att det förblir så!

Vi vet att vi går en vedermöda till mötes. En tid då kristen tro kommer att förföljas, för att utrotas. Men nu har vi ett ”fönster i tiden” att verka fritt. Vi får aldrig ge upp kampen för detta fönster, genom att gömma oss bakom dumdristig påstående om att vi inte skall ägna oss:

 • politiska skeenden
 • att Jesu rike icke är av denna världen
 • att Satan är denna världens härskare och att vi inte skall bli en del av den, genom att ge vårt gillande till något politiskt parti

Sådant resonemang är ytterst ansvarslöst och djupt aningslöst avs vikten av försvar av  evangeliums möjlighet till att fritt få spridas och predikas. Världen vill tysta evangelium! Vi måste kämpa mot världens tystnadsiver. Den kampen förs inte genom passivitet eller pacifism, den kampen förs med alla medel – utom våldets.

Den kampen förs till en spets i 2018 års val – jag har en stark inre övertygelse om att detta är ett ödesval.

Blunda… och låt världen bestämma om och hur evangelium skall få förkunnas. Eller sätt dig in i partiernas avsikt avs kristendomen och rösta för kristendomens fullkomliga frihet.

Ta upp ditt svärd – bildligt – och strid, vid din valurna, för att ett fullkomligt och fritt evangelium får fortsätta att förkunnas i vårt land!

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

7 reaktioner till “BÖR EN KRISTEN RÖSTA ”

 1. Hej Leif Boman
  Att ge sin röst åt någon, som du menar är född på nytt är en omöjlighet. Sådana politiker finns inte. Den som är född av Gud skulle aldrig låta sig dras in i politiken. KD försökte halvhjärtat att styra politiken mot kristen inriktning, men det lät sig inte göras. Man kan inte köpslå om Guds vilja. En sann kristen röstar inte, utan sätter sitt hopp till Kristus, eftersom endast hans Rike kan ersätta denna fallna värld.

  Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet, och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en som hans gärningar äro. Upp.22:11-12

  Jesu frid

 2. Jo Bertil jag förstår din tanke och hur du menar att gå till väga med att sätta ner fötterna .
  Men om det gick och var en framkomlig väg så skulle jag satsa all min förmåga på detta .
  Men jag ser det utifrån ett annat synsätt , Det är vi Kristna som gjort att det blivit som det är , och då får vi det styre vi förtjänar . Om jag än proklamerade hur mycket som helst så hjälper det inte, det blir bara en klingande cymbal och en ljudande malm , det måste vara av Guds Andes Kraft . och den fås bara att jag / vi blir avklädda vårt egna jag ,och låter oss alltmer uppfyllas av Helig Ande , det finns så många sannings säjare i dag men utan den Helig Andes kraft !Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar:
  han leder dem varthelst han vill.

  Jag har fått ett tilltal till mej själv som är så här :
  Heb 4:11
  Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet.

  Men Bertil om du nu har fått till dej att handla på detta sätt .så Gud välsigne dej i din gärning .

  Fridsh Lennart

 3. Hittade en gammal psalm där en vers går så här :

  Ack där synd och otro råda, hjälpa icke svärd och spjut
  skulder uppå skulder båda , nöd och undergång till slut .
  Värdslig klokhet värdsligt mod , hämma ej fördärvets flod.

 4. Hej Lennart – tack för kommentar!

  Tyvärr delar jag inte din uppfattning. Jag menar att allt för många har gått in i sin kammare och fastnat där. Visst är det ödmjukt och bra att “gå in i sin kammare” – men våra medmänniskor blir inte hjälpta om vi alla bara går förbi dem och välsignar dem.

  Jag ser för min inre syn hur präster och leviter gjorde just precis vad många kristna gör nu. Ser vad som händer, men kryper in i sina kammare, tvår sina händer, och ber att polis och ambulans skall ta hand om de som ligger där.

  Vårt land är lamslaget av politisk misskötsel.

  Morgan Johansson har uttalat att hans mål är att “utplåna kristendomen” – säkert finns fler i regeringen med samma mål. Hur länge kan vi verka om detta får fortgå? Och vem skall vi skylla på när det är för sent – när vi sitter bakom låsta dörrar och inte längre yttrar oss – inte bara av rädsla – utan därför att vi inte får. Vi vet att det kommer att bli så – men jag vill inte missa en enda möjlighet att förhindra detta. Det är vad Gud manat mig till.

  Låt oss inte tala nedvärderande om varandras kallelser. Vissa är kallade till kammaren, vissa är kallade som evangelister, vissa är kallade att skänka ekonomiska resurser för att evangelium skall kunna spridas, vissa är kallade att “hålla dörrarna öppna”.

  Mitt inlägg handlar inte om att kristna skall ta politisk makt, men om att sätta ner fötterna och inte låta politikerna driva Sverige i fördärvet, där Guds Ord förträngs beslås med bojor.

  Många av de som gått före oss och som bildat de samfund vi i dag ser och tar för givna, var uttalat politiskt engagerade. De såg möjligheten i att befria evangelium från statskyrkans kvävande makt och gjorde allt de kunde för detta, samtidigt som de gick in i sin kammare.

  Mvh/Bertil

 5. Fridens hälsningar till dej Bertil !
  Läser vad du skrivit ang att rösta eller ej .
  Men min fråga är då vem ska man rösta på !? Jesus själv blev ju av satan erbjuden den största politiska post man kan tänka sej , Jesus sade till honom: Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade till honom: ”Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.” 10Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ’Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom ALLENA skall du tjäna.’” 11Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom. Att påverka demonstrera med mänskliga medel har aldrig haft någon varaktighet .
  Jag hittar inget ställe där Jesus ber oss bilda något parti eller att gå genom denna världsliga politiska etablissemang
  Matt 6:6
  Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det FÖRDOLDA Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

  Som jag ser det så är det Andens svärd och inte genom någon människas styrka det ska ske .
  Jesus skriade inte i gathörnen ,Vilket vi inte heller ska göra ., det är ju en kamp emot andefurstar och väldigheter . Snarare är det ju gå in i sin kammare och söka Herrens ansikte i bön som förändrar .
  1 Kor 4:15f
  Ty om I än haden tio tusen uppfostrare i Kristus, så haven I dock icke många fäder; det var ju jag som i Kristus Jesus genom evangelium FÖDDE EDER TILL LIV. Därför förmanar jag eder: Bliven mina efterföljare.

  Se vad Paulus sa och gjorde :Gal 4:19
  I mina barn, som jag nu åter MED VÅNDA MÅSTE FÖDA TILL LIV , intill dess att Kristus har tagit gestalt i eder.
  Filem 10
  ja, jag beder dig för min son, den som jag har FÖTT i min fångenskap, för Onesimus,

 6. Tack för kommentar Leif!

  Som vanligt är det ju så hade vi tyckt lika i allt hade vi fortfarande suttit i vår stengrottor och tyckt de varit bra… Att ha olika åsikter för alltid framåt! Det motsatta leder till stagnation.

  Jo, jag förstår vad du menar! Men jag väljer att välja det minst onda. Dvs att föröka göra ngt. Problemet i svensk politik är att det inte finns ngn klar “vinnare” – detta är så som jag ser det. Men när det finns politiker som har som agenda att UTROTA kristendomen – de sitter i regeringen nu(!) – menar jag att dessa måste de bort – det ser jag som ett ansvar att se till!

 7. Hej Bertil!

  Jag vet att vi har lite olika syn i denna fråga broder, och det får vi väl ha hoppas jag?
  Jag kan dock hålla med om vår skyldighet och vårt ansvarstagande för landets bästa o.s.v, men! Då betyder det i mina ögon att inte rösta på blinda ledare. Dessa fördärvar landet, visserligen i lite olika takt, men ändå sakta och säkert, en blind ledare faller alltid i gropen till sist, och då drar han eller hon även hela landet med sig i fallet. Därför anser jag att enda möjligheten i sådant fall är ge rösten åt en seende, dvs, aldrig ge en röst åt någon annan än en kristen och född på nytt. En ofrälst människa är andligt blind….Finns inte dessa seende som alternativ så tycker jag inte man bör lägga bördor på syskon i att tvingas välja sjukdom, om du förstår vad jag bildligt menar?

  Jesu frid…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *