Börja med Gud

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara.

1 Mos 1:31-2:1

Allt började med Gud. Allt var avsett att ha harmoni med, i och genom Gud. Det fanns ingen orsak till oro och rädsla. Så skedde syndafallet. I ett nu, drabbades människan av att tvingas ta ansvar för sitt liv. Så kom oro och rädsla in i vardagen.

Vi kommer nog ingen av oss bort från behovet av att känna kontroll. Kontrollbehov är en motreaktion, en form av försäkran mot oro. Som Guds återförenade barn, har vi möjlighet och rätt att dela oron med Gud. Låt oss öva oss i detta.

Låt oss före allt, annat börja var dag med att läsa Han Ord, tala med Honom och stilla oss, för att lyssna in Honom, innan vi låter världen tränga på.

Låt oss möta dagen med den kraft Herren ger oss.