Bortrövade

Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus.

Kol 2:8

“Se till…!” Orden var en kärleksfull uppmaning som Paulus sände till de troende i Kolossai. Att se till, betyder att vara vaken, medveten, iakttagande. Uppmaningen som gavs då är lika, eller än mer aktuell i denna tid.

Det håller inte att okritiskt anamma allt vad media skriver, jag gör ingen lista över vilka media jag avser. För vare sig det är statlig, kyrklig, privat eller vem och vilka avsändarna än är, måste vi vara vakna över vad det är som förmedlas.

“Se till…!” Vi måste ge akt på vad det är vi bygger med. Är det med mänskliga traditioner eller är det kanske med världsliga makters politiskt korrekta filosofi vi bygger?

Vi har ett ansvar inför både oss själva och andra, att inte bara flyta med strömmen, utan att våga iaktta och pröva allt som förmedlas.