Bror och syster till Jesus

“Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: “Här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

Mark 3:33-35

Hur är man genetisk, bror och syster? Jo, genom att vara född av samma mor. 

Innebörden i att vara Jesu bror och syster är av annat slags genitik, men kan ändå förstås genom att betrakta det unika i det genetiska syskon förhållandet.

Uttrycket bror och syster, används i världen i en mängd olika situationer: Gäng relaterat, klan relaterat, klubb relaterat, ordens relaterat osv. Ibland tror jag vi riskerar lägga samma världsliga värde i begreppet, när vi ser på varandra som syskon i ett kristet sammanhang. Men mellan oss som tror, ligger en helt annan och djupare mening.

Du och jag är av Anden, födda in i Andens “genetiska” gemenskap. Vi får, genom Andes “nyfödelse” – frälsningen – en ny och helad gemenskap med vår Far och Bror – Gud och Hans son Jesus Kristus – och med varandra. 

Den gemenskapen kan aldrig fullt ut förstås. Men låt oss ändå ta oss tid att stilla oss inför den, tacka för dess gränslösa djup, höjd och bredd och betrakta varandra genom den .