Brytningstid

… När sjuttio år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. … Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren.

Ur Jer 29:10-14

Ett ensamt ord: “Brytningstid”, kom plötsligt för mig i går. 

Min första tanke var: “Nu skall allt förändras snabbt”. Märkliga ting skall ske, kanske en stor väckelser…? Men just efter den tanken, kom en bild. 

Jag såg inom mig människor bryta mark – för hand. Det var “slit och släp”. Stenar och stubbar bröts upp. Igenvuxna åkrar gjordes på nytt brukbara för sådd och skörd. Det handlade om medvetenhet och vilja.

Idag, när jag satt och läste Ordet, fick jag en tanke som jag kopplar till gårdagens upplevelse, en hälsning jag sammanfattar så här:

Vi har, år efter år, bett Gud välsigna det vi gjort. Nu skall vi backa tillbaka till Gud och vila där, tills vi lärt oss lyssna och se, för att kunna gå de vägar Han skall  välsigna.